a vita di i Santi

 

Abele ~ Brigita

Briziu ~ Egidiu di Coimbra

Egidiu di Pruvenza ~ Ghjambattista

Ghjambattista (Natività di -) ~ Landericu

Lanfrancu ~ Mauru

Medardu ~ Prudenzia

Prutasiu ~ Tassiana

Tavianu ~ Zita