Cronache di Petru Mari
2018-01-03 11:15:57

Detti

Oghje simu in falata.

Femucila faciule.

Un riposu.

Di regula, issa cronaca averia da truvà u pubblicu veru, u più largu. Vogliu intende i sumeri chi’ anu a briglia lene.

« Errare humanum est ! », cum’ellu disse u gricciu varchendusi da una spazzula.

« Ecc’er bellu… », cum’ellu disse quellu chì s’avia manghjatu una accetta è cacatu solu u manicu.

« Sì una femina dulcissima…», cum’ellu disse u cannibale.

« Chì vitaccia…", cum’ellu disse u tornavita.

« Tantu mi vulia vercà...", cum’ellu disse u sgiò Ghjuliu chì si pigliò una smustacciata caschendu da u so scutter.

« Ùn ci si sorte !», cum’ellu disse quellu chì facia di corpu in un punciculaghju.

« Parli di u diavule è ti spuntanu e corne » cum’ellu disse u prete chi’ si tenia incù a moglia di un amicu.

« Sò distruttu.» cum’ellu disse u porcu natalescu.

« Prima una fata, dopu una fatta… », cume’eo disse eo per una ragio’ persunale ch’eo ùn vi diceraghju.

" Chì più ne hà, più ne metti !", cum’ella disse una donna ch’ùn ci cridia.

« Lasciatemi riflette…", cum’ellu disse u spechju.

« A dici in Veru ? » cum’ella disse Francette Orsoni.

« Eo, à certe ùn le possu cuncepì.», cum’ellu disse u Spiritu Santu.

« Puru vestutu d’un smoking, un sumere ronca sempre », cum’ellu disse un grande osservadore di e visite ministeriali in Corsica.

Mi stona, quessa. Sin’ora ùn eranu i sumeri, ma i porci….

« À vedeci à tutti ! », cum’ellu disse u medium surtendu da una casa viota.