E cronache di Petru Mari
2017-08-23 10:37:56

Maria a patata

Hè tempu di patata ete intesu e chjame

Gloria à u pomu ch’hà spintu a fame

Oghje troppu techja Maria si ribella

Attempata è guizza cum’una fritella

Hà troppu tesu a so pelle di seta

E quand’ella ride, peta.

 

A patata hè nobile in ogni casa affacca

Hè nata pè ‘sse Meriche à u Titicacca

L’epic’ùn la dicu ma tù induvina

Eram’in tempu di Donna d’Araguina

Ella no’ ch’ùn campava inde a seta

Micca cum’è Maria

Chi’ quand’ella ride, peta

 

Nobile, signor’ si’ è bella cum’un fiore

Ma fendusi patata ùn port’à l’amore

Si’ per cugnome ti danu ‘ssa parulla

Centu per unu, hè chè tù si’ baulla

Camperai forse un pocu inquieta

Cum’è Maria

Chi’ quand’ella ride, peta

 

Sumenta sacra di civiltà Andina

Face miracul’in la nostra cucina

Per l’Indiani hè divina, hè Mamma Jathà

L’anu datu ‘ssu nome per ùn dimenticà

Maria ella, hè pelli troppu tesa

E quand’ella ride, hè ‘ntesa

 

In Corsic’à purtalle hè statu Paoli

Micca i zucchini nè mancu i cavuli

Ma a patata, a ghjente ne scimisce

Di e so polpe chjar’è e so pelle lisce

Micca cum’è Maria chi’ à vergogna beta

Senza finta nè offesa

Quand’ella ride, peta…