Absorber: insurpà
Accélérateur: accelleratore
Accélération: accellerazione
Accélérer: accelerà
Accès: accessu
Accessoire: accissoriu, aghjustime, soprappiù
Accident: accidente
Accidenté: accidentatu
Accidentellement: accidentamente, d'accidente, per accidente
Accoudoir: ponibracciu, aguvitatoghju
Accumulateur: accumulatore
Acheminer: avvià
Acide: acidu
Action: azzione
Actionner: azziunà, move
Adapter: adattà
Adhérence: aderenza, appiccicu
Adhérer: appicciassi, tene, appiccicà
Admettre: adimette
Admission: entrata, amissione, adimissione, ricezzione
Aération: ariazione
Aérer: arià, dà l'aria
Aile: ala
Aimant: calamita
Ajout: aghjustu, aghjustatura
Ajouter: aghjustà, aghjunghje
Ajustage: aghjustamentu, aghjustatura, aghjunghjitura, adattatura
Ajuster: aghjuntà; adattà, aghjustà
Ajusteur: aghjuntatore, aghjustore
Alésage: diametratura, cilindratura, allargatura
Aléser: cilindrà, allargà
Alésoir: cilindraghjolu, allargaghjolu
Allumage: accenditura, accendera, accendimentu
Allume cigare: tizzone, accendi sigaru (o zigaru)
Allumeur: accendidore, picciafocu
Allure: andatura
Alternateur: alternatore
Amortisseur: parascossa, rompiscossa, amurtissore, amurtiscidore
Ampère: ampere, amperu
Ampèremètre: amperimentu
Ampoule: ampulla, lampana
Antigel: antighjacciu, antighjelu
Antivol: chjave di sicurità (o di sicurezza), lucchettu
Appui tête: ponicapu, appoghjacapu, capatoghju
Arbre: arburu
Arbre à cames: arburu scaffulatu
Argus: argus
Arrangé: acconciu, arrangiatu, assestatu
Arranger: accunccià, arrangià, assestà
Arrêt: arrestu, arretta, piantata
Arrêt de car: arretta, cansa di carru, cansatoghju
Arrêter: piantà, fermà, arrestà, arreghje
Assurance: assicuranza
Assuré: assicuratu
Assureur: assicuradore
Attache: azzingu, appiciatoghju, fibbia
Attacher: azzincà, appiccià, attaccà, azziccà
Attentif: attentivu, attenti (invarievule)
Attention: attenzione
Attention!: attenti!
Auto -, automatique: auto -, automaticu
Autobus: autobus, carru
Autocar: carru
Autodrome: autodromu
Automobile: automobile
Autoroute: autostrada, autostradone, doppiastrada, doppiustradone
Auto-stop: arretta
Avancer: avanzà
Avertir: averte
Avertisseur sonore: corna, tromba, trumbetta
Avertissement: avertimentu
Axe: assiu
Axial: assiale
 

Bâche: bascia, tenda, incirata
Bague: anellu
Balai (de dynamo): cuntattore, striscinellu
Balai (d'essuie glace): spazzetta (di struscinu)
Balancement: sbilanciu
Balancer: sbilancià, bazzicà
Balise: stantella, signale
Baliser: stantellà, signalà
Banc d'essai: prova, pruvatoghju, tavula di prova (o di provu)
Bandage: chjerchju, inchjerchjatura, calzarota, pino
Banquette: banchetta, panchetta, pusatoghju, futtogliu
Barre: asta, stanga
Barre d'accouplement: asta di coppia, coppia di direzzione
Barre de direction: asta di direzzione
Barre de torsion: asta di turcitura
Barrière: barriera, cateru
Bas côté: arice
Bas de caisse: fundale di cascia
Batterie: batteria
Bavette d'aile: fanghetta d'ala
Benne: benna, bigonzu, cistone
Béquille: pede, stecca, ferrettu, crochja, trochja
Berline: berlina
Bicyclette: bicicletta, bissicletta
Bielle: biella
Bille: pallina, palla, palliola, pallinula
Blocage: incroccu, incroccatura, strinta
Bloquer: incruccà, stringhje
Bobine (transformatrice): bubbina, ghjumela (trasfurmatrice)
Boîte de vitesse: scatula di e vitezze
Boîtier: scatulinu di direzzione
Borne (électrique): mappula, maciappula (elettrica)
Borne (km): pila millaria, millaria, chilometru
Bouche d'aération: bocca d'aria, soffiu, ariaghjola
Bougie: fulminella
Boulon: vitamappula, vita (maschja)
Bout: capu, punta, puntale
Bouton: bottulu, buttone
Bracage: trincatura
Braquer: trincà
Bras: bracciu
Bruit: rumore, rimore, trostu
Buse: bucu
Butée: intoppu, appoghju
Butée d'embrayage: intoppu o appoghju d'imbregu
 
Cabine: cabina
Cable: capulu, cavu, filivoltu
Cadrage: guadratura
Cadran: guadrante
Cadre: guadru
Cadrer: guadrà
Calaminage: calaminatura
Calamine: calamina
Calandre: calandra
Cale: tacculu, tacculellu
Came: scaffulu, scaffulellu, dente
Camion: camione, camiò
Camionnée: camiunata
Camionnette: camiunetta
Canal: canale
Canalisation: canalizazione
Cannelure: scanalatura
Cantonnier: cantuneru
Caoutchouc: goma, caucciù
Capitonnage: fodera, imbuttitura
Capot: cuperchju, cuperchjone, coprimutore
Capote: cappotta
Capoter: cincinà, vultulà, capalzà
Car: carru
Carburant: carburente
Carburateur: carburatore
Carburation: carburazione
Cardan: govitu (o goitu) di trasmissione
Carène: carena
Cargaison: carica
Carrefour: crucivia, cruciata
Carrosserie: carruzzeria, tuleria
Carrossier: carruzzeru, carruzzaghju
Carter: tina
Catadioptre: luccicante, catadiotricu
Céder: cede
Ceinture (de sécurité): cinta, cinghja, petturale (di sicurità)
Cendrier: cenderaghju, cinderaghju, cinderolu
Chaîne: catena
Chambre à air: camera d'aria
Chambre de compression: camera di cumpressione, di strinta
Charbon (de dynamo): carbone (di dinamo)
Charge: carica
Chargement:
- contenu, caricamentu;
- lieu, caricatoghju, carcatoghju;
- action, carichera
Charger: caricà, carcà
Chargeur: caricadore, carcadore
Charnière: mappa, mappetta, mastrettu; ghjangaru
Châssis: guadrale, stangulu, stangale
Chauffage: scalleria
Chauffeur: sciuffore
Chaussée: carraghja
Chemin: strada
Chemise: camisgia
Chenille: catena
Cheval (vapeur): cavallu (vapore)
Chevaucher: cavalcà
Chèvre (protège cabine): capra
Chicane: chjova
Cilindre: cilindru
Cilindrée: cilindrata
Circulation: circulazione
Circuler: circulà
Clavette: chjavetta, cavichjula, chjavellu
Clé: chjave; à bougie: di fulminella; à molette: à mulletta, à girella;
anglaise: inglese; à pipe: à pippa; de contact: di cuntattu;
de porte: di porta; plate: piana, spiana
Climatisation: temperazione
Climatiseur: temperadore
Clip, circlips: pinzanellu
Cloche (embrayage): conca (d'imbregu)
Coffre: cascione, baullu
Collecteur (électrique): cullettore (eletricu)
Collier (de serrage): chjerchjolu, chjerchjellu, anellu (di strinta, di sicurezza)
Comburant: cumburente
Combustible: cumbustibile
Combustibilité: cumbustibilità
Combustion: cumbustione, brusgera
Commande (de vitesse): cumanda (di vitezza)
Compression: strinta, cumprissione
Compte tours: contagiri
Compteur: cuntore; compteur (km): contachilometri;
journalier: cuntore ghjurnalieru o di ghjurnata
Condensateur: cundensatore
Condensation: cundensazione
Condenser: cundensà
Condenseur: cundensore
Conducteur: cunduttore
Conduire: cunduce
Conduite: cundutta
Convoi: cunviu, filarata, infilarata
Convoyer: cunvià
Coque: coppula, chjoppula
Cornière: angulina, ferru d'angulu, ferrangulu
Coulisseau: sguillinu, scursoghju
Coupelle: cuppella
Coupé (modèle auto): calescia, caliscinu, cabriulinu, cuppè
Couple (force): coppiu (forza)
Couple conique: coppiu conicu, ingranatura d'angulu
Courbe: ingovitatoghja
Couronne de démarreur: curona d'avviu
Couronne de différentiel: curona di differenziale, di sfarenziale
Courroie: curighjina
Coussin: cuscinu
Coussinet: cuscinettu
Couvercle: cuperchju
Crabot: incroccu
Crabotage: incroccatura
Cran: inzecca, inziccatura, rampinu
Créneau: cansera
Crémaillère: cramacula
Crever: crepà
Cric: criccu, livadore
Croisement (v.carrefour): cruciamentu, scontru
Croiser: crucià
Croisillon: crucigliu
Culasse: culatta, sopracilindru, copricilindru
Culbuterie: punteria, culbutteria
Culbuteur: puntoghju, martellinu, culbuttore
Curseur: scurellu, scurinu
Cuve: tina
Cuve de carburateur: tinella (o tinellula) di carburatore
Cycle: ciclu, siclu
Cycliste: ciclistu, siclistu
Cyclomoteur: ciclumutore, "cavallu seccu"
 
 
Danger: periculu
Déblocage: scruccatura, allinatura, slenatura
Débloquer: scruccà, allenà, slenà
Déboîter (d'une file): scartà, scartassi (di fila)
Déboucher (d'un virage): sbuccà, affaccà
Débrayage: sbrigatura
Débrayer: sbregà
Décalaminage: scalaminatura
Décalaminer: scalaminà
Décentrage: diccentratura, sdiccentratura, scentratura
Décentrer: diccentrà, sdiccentrà, scentrà
Décharge: scarica, scarcà
Déflecteur (d'air): sbattiventu, sporghjiventu
Dégager: sbarazzà
Dégivrage: scutratura
Dégivreur: scutrinu, scutrabrina, scutraghjolu
Dégonflage: sgunfiatura
Dégonfler: sgunfià
Démarrage: smaratura, partenza
Démarrer: smarà, parte, avvià
Démarreur: avviu, lanciadore, lanciamutore, smaradore
Démontage: smuntatura
Démonte pneu: smuntarota
Démonter: smuntà
Dent de loup: sanna
Dépannage: spannatura
Dépanner: spannà
Dépassement: trapassamentu, trafrancamentu
Dépasser (doubler): trapassà, avanzà, trafrancà
Déplacement: spiazzamentu, spiazzatura, tramutatura, tramutera
Déplacer: spiazzà, tramutà
Déposer: pone, ripone
Dépôt: dipositu
Dérapage: sguillatura, slatata, slatatura, scaduchju, stravviata
Déraper: sguillà, slatà, scaduchjà, stravvià
Descente: falata
Désenclencher: scruchjà
Déséquilibrage: squilibratura
Déséquilibre: squilibriu, disiquilibriu
Déséquilibrer: squilibrà, disiquilibrà
Desserrage: allinatura, slinatura
Détente des gaz: stesa
Déverrouillage: schjavittatura
Déverrouiller: schjavittà
Déviation: scansone, diviazione, sviazione
Dévier: svià
Dévissage: svitatura, svitera
Dévisser: svità
Diesel: diesel
Différentiel: differenziale, sfarenziale
Direction: dirizzione, guverna
Diriger: direge, dirige
Disjoncter: (di)sghjuntà
Disjoncteur: (di) sghjuntore
Disque d'embrayage: discu d'imbregu
Disque de stationnement: discu d'arretta, di piantata, di staziunamentu
Distributeur: distributore
Distribution: distribuzione
Dos d'âne: spinu, spinu à cavallu
Droite: diritta
Durite: cannaforte, tubbuforte, durace
Dynamo: dinamò
 
Eblouir (avec les phares): abbagliulà, abbagliacà
Echappement: scappamentu
Eclairage: lume
Eclairer: alluminà
Ecoulement: scolu
Ecrou: vita viota, vita femina
Electricien: elettricistu
Electricité: elettricità
Electro-aimant: (bubbina) elettromagnatica, elettrocalamita
Electrode: capeletricu
Electrolyse: elettrolisa
Electrolyte: elettrolitu
Electromagnétique: elettromagneticu, elettrocalamitu
Embardée: smossa, scartata
Embiellage: biellatura
Emboîté: incastratu
Emboîtement: incastratura
Emboîter: incastrà
Embourber (s'): infanga (ssi), infalzina (ssi)
Embout: bocculu, imbutellu, imbuccatoghju, imboccu
Embouteillage (d'autos): ingorgu (di vitture)
Embrayage: imbregu, accoppiu
Embrayer: imbregà
Enclenchement: incruchjatura
Enclencher: incruchjà
Encombrement: imbarazzu, cumbugliu
Encombrer: imbarazzà
Engager (introduire): intraduce, infucià, imbucà
Engrenage à vis sans fin: ingranatura à vita
Engrenage droit: ingranatura in squadra, in angulu, laterale
Engrener: ingranà
Enjoliveur: ornamentu
Enjoliveur de roue: ornarota
Entraînement: triscinu, stradatura, adestru, adestramentu, intrenamentu
Entraîner: (s)triscinà, (s)trascinà, stradà, adestrà, cumbulì, intrenà
Entraîneur: adestradore, maestru, capimutore
Ensabler (s'): arinà (ssi)
Entretien: intrattenimentu, intrattenitura, mantenimentu
Entretenir: intrattene, mantene
Equilibrage: equilibratura
Equilibre: equilibriu
Equilibrer: equilibrà
Essai: prova, provu
Essayer: pruvà
Essayage: pruvatura
Essence: essenza
Essuie glace: struscinu
Etanche: cunghjettu, stagnatu
Etanchéiser: cunghjittà, stagnà
Etanchéité: cunghjittitura, stagnatura
Etat (en): in statu
Etincelle (électrique): fiaccula, accendita (elletrica)
Etrier: staffa
Evaporation: svaloru, svaporu
Evaporer: svalurà, svapurà
Eviter: sghinzà, schisgià
Evitement: sghinzatura, schisgiulu, schisgiatura
Excentrer: scintrà, diccintrà
Excentrique: diccentricu, scentricu
Excentrique de réglage: scentricu (chjave) di rigulazione
Extrémité: stremità, capu, coda, fine, punta
 

Faisceau: fasciu, fascinu, fascellu
Fauteuil: sedione, futtogliu
Fermeture: chjuditura
Feu (d'éclairage): lume
Feux antibrouillard: lumi passanebbia
Feux de carrefour: fochi di crucivia
Feux de croisement (codes): lumi bassi
Feux de détresse: lumi di periculu
Feux de direction: lumi di dirizzione, di sensu, cennulenti, cennulella
Feux de position: lumi di pusizione
Feux de recul: lumi di ritrosa, ritrolumi
Feux de route (phares): lumi alti
Feux de stationnement: lumi di piantata
Feux de stop: lumi d'arrestu, di frenu
Fil: filu
Filetage: vitatura, vita, impanatura, trafilatura
Fileter: viticulà, vità, trafilà, affiletà
Filière (de filetage): vitaghjola, madrevita
Filtre à huile: colu, filtru d'oliu
Filtre à air: filtru d'aria
Filtrer: filtrà, culà (i liquidi)
Flexible: flessibile, vinculu
Flotteur: natellu, natellulu
Fonctionnement: funziunamentu, funziunera
Fonctionner: funziunà
Fossé: fossu, fussettu
Fourche: forca
Fourcher: sfurcà
Fourchette: furchetta, furcina
Fourgon: furgone
Fourgonette: furgunetta
Fourreau: batta, stucciu
Franchir: francà, trafrancà
Frein (à main, à pied): frenu (à manu, à pedi)
Freinage: frinatura
Freiner: frinà
Frottement: strufinatura, strufinera
Fumée: fume
Fumer: fumà
Fusée: fusu, prufile, fusata
Fusible: fusile, fusibile
Fusion: fusura, fusione, sculera, strughjitura
 
Gainage: vainatura
Gaine: vaina
Gainé: vainatu
Galet (de roulement): cutulella, rundinu
Garantie: garentia, garenzia
Garantir: garentì, garentisce
Garage (particulier): rimessa
Garage (atelier,vente): garasgiu
Garagiste: garagistu
Garnir: guarnì
Garniture: guarnitura
Gauche: manca
Gaz: gasu
Gazéification: gasificazione
Générateur: ghjiniratore
Génératrice: ghjiniratrice
Gicler: schizzà, schizzittà, scrizzà, zirlà, sbrullà
Gicleur: schizzettu, zirlu, sbrullaghjolu
Giratoire: ghjiratoghju, giratoghju
Gonflage: ingunfiatura, ingunfiera, imbuffatura
Gonfler: ingunfià, imbuffà
Gonfleur: gunfiadore
Gorge: gola, riseca
Goudron: catramu, catrana
Goupille: chjudella, tecca, cavichja
Goutte: goccia, candella
Gouttière: canaletta
Graissage: unghjitura
Graisse: grassa
Graisseur: unghjinu, unghjidore
Guidage: stradatura, guida
Guide: guida
Guider: stradà, guidà, adestrà, cumbulì
 
Heurter: intuppà, inticcià
Housse: asciogna, cuprenda
Huile: ogliu, oliu, untu
Huiler: uglià, inuglià, ulià, unghje
Hydraulique: idralicu
Hydropneumatique: idrupinumaticu
 
Immatriculation: matriculazione
Immatriculer: matriculà
Immobile: fermu, piantatu, fissu, imobile
Immobilisation: fermata, piantata, imubilisazione
Immobiliser: fermà, piantà, imubilizà
Imobilité: fermezza, imubilità
Indicateur: indicatore, indicadore
Inducteur: induttore
Induit: induttu
Inertie: inerzia
Injecter: inghjittà
Injecteur: inghjittore
Injection: inghjettu, inghjizzione, inghjittatura
Intérieur: interiore, nentru, dentru
Interne: internu
Intersection: cruciatura, cruciamentu, intersezzione
Issue: isciuta, esciuta
Inverser: inguerscià, invirsà, travarià
Inverseur: inguersciadore, variatore
Inversion: inguersciamentu
 
Jante: chjerchja, chjerchjale
Jauge: misuru, stazza
Jauger: misurà, fundà, stazzà
Jet: ghjettu, zirlu
Joindre: aghjunghje, marlà, adunisce
Joint allongé: marlu
Joint plat (de la culasse): assula, sola (di u sopracilindru)
Jointure: aghjunghjitura, adunitura, appiciatura
 
Klaxonner: curnà, trumbà, trumbittà
Kilomètre: chilometru
Kilométrique: chilometricu
 
Lâche: lene
Lâcher: cappià, lentà, allenà
Lame: lama
Laminer: laminà
Lancement: slanciu, slanciamentu, slanciatura, smossa
Lancer: slancià
Lanceur (moteur): slanciadore
Lavage: lavera
Lave glace: lavavetru
Lent: lente
Lenteur: lentenza
Lève glace: seravetru, calavetru
Levier: levu, stanga
Levier de vitesses: manicu di vitezze
Ligne: ligna, frisgiu (cuntinua, -nuu), scuntinua -nuu, puntighjata -atu, diritta
Liquéfaction: liquificante
Liquéfier: liquificà
Liquide: liquidu
Liquidité: liquidità, liquidezza
Longeron: cantellu
Lubrifiant: untu
Lubrification: unghjitura, ugliatura, uliatura
Lubrifier: unghje, oglià, uglià, ulià
Lumière: lume
 
Mâchoire de frein: zocculu di frenu
Manche: manicu
Manchon: cannellu
Manette (commande): maneghja
Maniable: manighjevule, manighjatoghju
Manier: manighjà
Manivelle: manuvella
Manœuvre: manuvra
Manœuvrer: manuvrà
Manomètre: manometru
Manuel (à main): à manu
Marche: marchja (in davanti - in daretu - lente)
Marque: marca
Mazout: masuttu, fucoliu
Mécanicien: meccanicu, miccanicu
Mécanique: meccanica, miccanica
Mécanisme: meccanisimu, miccanisimu
Membrane: membrana, teletta
Mettre sur la voie: stradà, avvià
Miroir: spechju
Mobile: mobile
Mobilité: mubilità
Modèle: mudellu
Modérateur: muderatore
Modération: muderazione
Modérer: muderà
Montage: muntatura, muntera
Montée: cullata
Monter les vitesses: cullà e vitezze
Moteur: mutore - à cumbustione interna, à riazzione,
à spiusione, à 2 à 4 tempi, eletriccu, attomicu
Motorisation: muturizazione
Motoriser: muturizà
Motoriste: muturistu
Motocyclette, moto: muturetta, motocicletta, mutò
Motocycliste: motociclistu
Motopompe: motopompa, pompamutore
Motrice: mutrice
Motricité: mutricità
Moulure: mudellatura
Mouvement: muvimentu, mossa
Mouvoir: move
Moyeu: mudiolu, mozu, mozzu
 
Nettoyage: nittatura, nettatura
Nettoyer: nittà, nettà
Niveau: livellu
Numéro: numeru
 
Obligation: obligu, ubligazione
Obligatoire: ubligatoriu
Obstacle: ustaculu
Obturateur: tappu, otturazione
Obturer: tuppà, otturà
Occasion: occasione, riscontru
Original: uriginale, urighjinale
Origine: urigine, urighjine
Outil: arnese, transigliu, strumentu
Ouverture de soupape: apritura, apertura di stuppella
Oxyde de carbone: ossidiu, ossidu di carbone
 
Palier: appoghju, punitoghju
Panne: panna, scondezu
Panne (en-): in panna, scondizu
Panneau: pannellu; de danger: di periculu; de direction: di direzzione;
de présignalisation: d'indiziu capunanzu; de sens: di sensu;
de signalisation: indicatore, d'indiziu;
d'interdiction: di difesa, d'interdizzione; d'obligation: d'obligu
Parabole: parabula
Parabolique: parabolicu
Parapet: parapettu, muraglione
Parc (lieu fermé): chjostru, chjostra
Parc (enclos boisé ou non): serratu, chjosu
Parc régional: parcu righjunale, o rigiunale
Parking, parc de stationnement: stabulu, cansatoghju, parking
Pare-boue: parafangu
Pare-brise: paraventu, vetru di dinanzu
Pare choc: parantoppu, paracolpu
Pare-soleil: parasole
Pas de vis: passu di vita
Passage: passaghju
Passage à niveau: trafrancu
Passage clouté: francatoghju, passatoghju
Passage étroit: strettone
Passager: passaghjeru, passageru
Passer, changer la vitesse: passà, cambià a vitezza
Passerelle: passarella
Patin: zocculu
Patiner: sguillà
Patte: urichjola
Pédale: pedala, pidala
Pèse acide: areumetru, pisacidu
Phares: v.feu
Pièce: pezza, pezzu
Pied de bielle: pede, fondu di biella
Piéton: passighjente
Pignon: rutellu
Pignon d'attaque: rutellu d'attaccu
Pignon planétaire: rutellu pianetariu
Pignon satellite: rutellu satellu o satellitu
Piste: stradella, pista, stradonettu
Piste cyclable: ciclatoghju, stradella pè e biciclette
Piston: mazzolu, pistone, mappulu
Pivot: pernu, assiu
Plafonnier: lumeretta, lumignu
Plancher: sulaghju
Plaque d'immatriculation: panderetta matricula o di matriculazione
Plateau de frein: piattu, teghja, tavula di frenu
Pneumatique: calzarota, pinumaticu, pinò
Poignée: manechja
Poinçon: punta
Point mort: puntu mortu
Pointeau: pinzettu
Papillon (volet): albetta, albettula
Police d'assurance: cuntrattu d'assicuranza
Police de la route: pulizza di strada
Pont: ponte
Pont élévateur: ponte livatore
Pontet: puntettu
Ponts et chaussées: ponti è argini
Porte: porta
Porte-bagages: imperiale, ponirobba, porta pacchetti
Porte balai (essuie-glace): portaspazzetta
Portière: purtiera
Pompage: pumpera
Pompe à eau, à air: pompa d'acqua, d'aria
Pomper: pumpà
Pompiste: pumpistu
Pot d'échappement: cannellu di scappamentu
Poulie: tagliola
Poussoir: puntoghju
Première (vitesse): prima
Presse-étoupe: assula di stoppa
Priorité: priurità
Prise directe: presa diretta
Profilé: prufilatu
Propulser: prupulsore
Propulseur: prupulsore
Propulsion: prupulsazione, prupulsione
Protection: prutezzione
Protéger: prutege
Prototype: prototippu, primudellu
Prudence: prudenza
Puissance: putenza, pudenza
Puissant: putente
Purge: purga
Purger: purgà
 

Quart: quartu
Quatrième (vitesse): quarta
 
Raccord: appicciu
Raccordement: appicciatura
Raccorder: appiccià
Radial: radiale
Radiateur: radiatore
Ralentir: allentì (sce)
Ralentissement: allentamentu
Rallonge: allongu
Rallonger: allungà
Rampe d'accès: sbuccatoghju
Rampe de chargement: caricatoghju, carcatoghju
Rampe de culbuteurs: seria, pertica (di puntoghji), pertichetta
Rampe d'escalier: ringhera (di scala)
Rampe de lancement: trabuccatoghju, lampatoghju
Rampe de route: pendita, impettata (di strada)
Rapide: rapidu
Rapidement: rapidamente, prestu
Rapidité: rapidità
Rapiéçage: impezzatura, impazzatoghja, impizzatoghja
Rapiécer: impezzà, impizzà
Rappel: ritornu, ripigliu
Rectification: rittificazione
Rectifier: rittificà
Recul: rinculu
Reculer: rinculà
Réducteur: riduttore
Réduction: riduzzione
Réduire: riduce
Réglage: rigulatura, rigulazione
Régler: rigulà
Régulateur: rigulatore
Régulier: rigulare, rigulariu
Régulièrement: rigularmente
Remonter: rimuntà
Remorque: rimorca
Remorquer: rimurcà
Renforcement: rinfurzatura
Renfort: rinforzu
Reniflar: sornacu, naru
Renversement: ringuirsciamentu -tura, rinvirsciamentu -tura
Renverser: ringuirscià, rinverscià, ribuccà
Renvoi: rinviu
Réparateur: riparadore
Réparation: riparazione
Réparer: riparà, arrangià, arranghjà
Répartiteur (de freinage): ripartitore (di frinatura), scumpartitore
Réservé: riservatu
Réservoir (d'huile, d'essence): riserva, tina
Ressort: mollettu; à boudin: in serpentina; à lame: à balena;
en spirale: in spirale
Rétrograder: ritrusà
Rétroviseur: ritrospechju
Ridelle: sponda
Rinçage: richjarera
Rincer: richjarà
Risque: risicu
Robinet: spicula, chjave, cannetta, vana, rubinettu
Rodage: rutera, rutasgiu, affinitura
Roder: rutà, affinì
Rotateur: rutatore
Rotatif: ritativu
Rotation: rutazione
Rotor: rutore
Rotule: pomu, mela
Rouage: rutame
Roue: rota
Roue dentée: rutella, rota, addentata, sannata
Roue de secours: rota di ricambiu, di succorsu
Rouleau: rotulu
Roulement: rutulamentu, giramentu; à billes: à palline, à palle;
à galets: à rundini, à cotule
Rouler: vugà, ghjirà, cincinà, "rullà", rutulà
Route: strada, stradone; classée: classata; étroite: stradunettu
Routier: stradaghju, stradale
Rupteur: ruttore, rompifocu
Rustine: pezza
 
Satéllite: satellu, sattelitu
Seconde (vitesse): seconda
Secousse: scossa
Sécurité: securità, sicurità, sicurezza
Segment (d'étanchéité): raschjadore, sicamentu
Semi-remorque: rimurcone, semirimorca
Sens: sensu
Série: seria
Serrage: strinta, stringhjitura
Serrure: sirratura
Servofrein: servifrenu
Side-car: muttosedia
Siège: pusatoghju
Signal: signale, cennu, attu
Signaler: signalà, cennà, fà l'attu, attighjà
Signalisation: signalisazione
Silencieux: calamormu, calatrostu
Silentbloc: cuscinellu
Station-service: stazione di serviziu, autostradonesocle: zocculu, appoghju
Solidaire: appicciatu, unitu
Solidariser: appiccià, unì (sce)
Solide: sodu
Souffle: soffiu
Souffler: suffià
Soufflerie: suffieria
Soupape: stuppella, tappana, "suppappa"
Souple: soffice, flessibile, umule
Souplesse: sufficezza, flessibilità, umulezza
Stabilisateur: stabilizatore
Stabilisation: stabilizazione
Stabiliser: stabilizà
Stable: stabile
Starter: aria, chjave d'aria, togliaria, starteru
Stationnement: staziunamentu, arretta
Stationner: staziunà, arreghje, fermà, piantà
Stator: statore
Stop: arrestu, piantata, stop (faire du stop: fà l'arretta)
Stopper: arrestà, piantà
Suie: fumaticu, fulighjina
Suivre: siguità, suità
Sulfate: sulfatu, vitriolu
Support: appoghju
Sûr: sicuru
Sûreté: sicurezza
Suspendre: appende, suspende
Suspension: appenditura, suspensione
Système: sistemu
 
Tableau de bord: tavula di cundutta, di cumande
Taraud: tarellu
Taraudage: tarellatura
Tarauder: tarellà
Taux de compression: tassu di strinta
Technicien: tecnicu
Technique: tecnicu, tecnica
Télécommande: telecumanda
Télécommander: telecumandà
Téléguidage: teleguida
Téléguider: teleguidà
Température: timperatura
Temps: tempu (mutore à 2, à 4 tempi)
Tendeur: stinzadore, tindidore
Tendre: stinzà, tende, stirà
Tenseur: tensore
Tête de bielle: capu, cima di biella
Thermomètre: termometru
Thermostat: termustatu
Tige: asta; stanghetta, surculu; de culbuteur: stanghetta di puntoghju;
filetée: asta vitata
Tirette: tiretta
Tirer: tirà
Toit ouvrant: caterazza
Tôle: tola, lama
Tôlier: lamaiu
Tourner: girà, voglie
Tournevis: turnavita, giravita
Trace: traccia
Tracer: traccià
Tracter: tirà, traie
Tracteur: trattore
Traction: trattu, tiratura, trazzione
Trafic: trafficu (trafficu di strada), passeghju
Trafiquer: trafficà, praticà, scumbatte (indu mutore)
Train: trenu
Traîner: triscinà, striscinà, trascinà, strascinà
Trajectoire, trajet: traghjettoria, traghjettu, traiettoria
Transmission: trasmissione
Transport: trasportu
Transporter: traspurtà
Traverse: traversa
Traverser: travirsà, traversà
Treuil: truchigliu, trogliu, trugliu
Troisième (vitesse): terza
Trottoir: tighjata, tighjatu, intighjatu
Tube: tubbu, tubbulu, cunduttu; - fin: tubbulellu
Tubulure: tubbulatura
Turbine: turbina, ritrecine
Tuyau: canale
Tuyau d'échappement: canale, canna di scappamentu
Tuyauterie: canalizazione
Type: tippu, mudellu
 
Usage: usu
Usager (de la route): praticante
Usé: frustu
User: frusttà
Usure: frustatura
Utile: utile
Utilisation: utilizazione
Utiliser: utilizà
 
Valve: valva, valvula, stuppinellu
Vapeur: vapore
Vaporisation: vapurizazione
Vaporiser: vapurizà
Véhicule: veiculu
Véhiculer: veiculà
Veilleuse: vigliosa
Vélodrome: velodromu
Vélomoteur: muturina, velomutore
Ventilateur: ventilatore
Vérificateur: virificatore, verificatore
Vérification: virificazione, verificazione
Vérifier: virificà, verificà
Vérin: astale, burdinale, criccu
Verrou: sirratura, ferriale
Verrou de capot: cricca di u cuperchjone
Verrouillage: chjavitatura, inchjattatura
Verrouiller: sicurà, chjavittà, inchjavittà
Vidange: sporgu, sborru
Vidanger: spurgà, sburrà
Vide-poches: spachjastacche, spunitoghju
Vilebrequin (moteur): rutatore, arburu rutatore; - perceur: trapanu;
dévisseur: voglivita
Virage: ghjirata, girata
Virer: ghjirà, girà, trincà
Vis: vita; - platinées: granelle di ruttore;
sans fin: vita rotatrice, vita di trasmissione;
de réglage: vita di rigulazione, vita rigulatrice
Vissage: avvitatura
Visser: avvità
Vitre: vetru; - arrière: di daretu
Voie: via, strada
Voiture: vittura
Voiturée: vitturata
Volant de direction: chjerchju (di direzzione)
Volant d'entraînement: rutone
Volant magnétique: rota magnetica
Volt: volt, voltu
Voltmètre: voltametru
Voyage: viaghju
Voyager: viaghjà
Voyageur: viaghjadore
Voyant: mira, vistuculu
Vrombir: murmà
Vrombissement: mormu
Vulcanisateur: vulcanizatore
Vulcanisation: vulcanizazione
Vulcaniser: vulcanizà
 
Zone: zona
Zone horaire: zona oraria
  
 RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU