Abréaction : abreazzione, abriazzione (Breuer è Freud)
Abstinence (règle de l'abstinence) : astinenza (regula di l'astinenza)
Acte manqué : attu scagliatu
Action spécifique : azzione specifica
Activité / passivité : attività / passività
Affect : affettu
Agressivité : agressività
Ambivalence : ambivalenza
Amnésie infantile : annesia zitillinesca
Anaclitique : anacliticu
o puru "di puntellu". Vede Etayage:
depressione anaclitica, scelta d'oggettu per puntellu (Fr- choix d'objet par etayage):
Anagogique (interprétation) : anagogica
Analyse : analise. Didactique- didattica. Directe- diretta
Angoisse : angoscia. Développement d'angoisse- sviluppu d'angoscia. Angoisse automatique- angoscia automatica. Angoisse devant un danger réel- angoscia di veru periculu
Annulation rétroactive : annulliscimentu retroattivu
Aphanisis : affanise (E.Jones)
Appareil psychique : apparechju psichicu (o mintale)
Après-coup (sub.masc., adj. et adv.) : à pusteriorità (sust), sicundariamente (avv)
Association : assuciazione
Attention (également) flottante : terza arechja (sicondu a spressione di Th. Reik "listening with the thierd ear". The inner experience of a psycho-analyst. Grove Press. New York, 1948
NB: si puderia magaru aduprà "empatia psicanalitica", pisendu à u statu d' "empatia" tale chì Sartre u difinisce in dì l'intruduzzione di "L'Idiot de la famille" (U biografu deve suvità u so persunaghju senza antipatia… Deve entreci, senza mai diregge…ecc.)
Auto-analyse : autoanalise
Auto-érotisme / allo-érotisme : autoerutisimu / alloerutisimu
Autoplastique / alloplastique : autoplasticu / alloplasticu (D. Lagache, S. Ferenczi)

Bénéfice primaire et secondaire de la maladie : prufittu (o guadagnu) primariu è sicundariu di a malatia
Besoin de punition : brama* di u casticu
(*) laziu, bisognu, desideriu, invidia, voglia, saranu impiegati altrimente- u bisognu si sudisface nè l'azzione specifica di truvà l'oggettu è di ricutene suddesfu. Es- bisognu di manghjà, di dorme. U desideriu hè una brama di pusessu liata spessu à fantasimi di a zitellina. Lacan u spicca da a "dumanda" chì tene contu di l'altru (u desideriu invece ùn cà à sè). Si parlarà di "laziu sessuale, di "invidia di u pene" (brama ghjulosa), ecc.:
Bisexualité : doppia sessualità
But (pulsionnel) : scopu di l'impulsi (D. Ziel)

Ça : id; u què
Cannibalique : canibalicu
Cas-limite : casu à limitu
Cathartique (méthode): catarticu (metudu)
Censure : censura
Choix : scelta. Choix de la névrose- scelta di a neurosa. Choix d'objet- scelta d'oggettu. choix par étayage- scelta per puntellu. Choix narcissique- scelta narcisticu
Clivage : divizione, dissociu. Clivage de l'objet- divizione di l'oggettu (M.Klein). Clivage du moi- divisione (o dissociu) di l'eiu
Complaisance somatique : cumpiacenza sumatica
Complexe : cumplessu. Complexe de castration- cumplessu di castrazione. Complexe d'Electre- cumplessu d'Elettra. complexe d'infériorité- cumplessu d'inferiorità. Complexe d'Œdipe- cumplessu d'Edippu, o edippianu. Complexe paternel- cumplessu paternu.
Composante pulsionnelle : cumpunente impulsoria
Compulsion : cumpulsione. Cumpulsionale (o cumpulsivu). Compulsion de répétition- cumpulsione à ripruduce
Condensation : cundisazione
Conflit psychique : cunflittu psichicu
Conforme au moi : egosintonicu
Conscience : cuscenza
Construction : cunstruzzione
Contenu latent : cuntinutu piattu (o latente).
Contre-investissement : contracarica
Contre-transfert : contrutrasferimentu
Conversion : cunvirtimentu
Couple d'opposés : paghju antiteticu

Décharge : scarica
Défense : difesa
Déformation : sfurmazione
Déni de la réalité : rinegu
Déplacement : tramutu
Désinvestissement : ritiru di carica
Désir : disideriu. Accomplissement du désir- suddesfu di disideriu

Economique (adj.) : economicu
Ecran de rêve : tela di u sognu (B.D.Lewin)
Effroi : spaventu
Egoïsme : eguisimu
Elaboration : elaburazione. Elaboration psychique- elaburazione psichica, o travagliu di u psichisimu; Elaboration secondaire- elaburazione sicundaria
Energie : energia. Energie d'investissement- energia di carica; Energie libre/liée- energia libera/liata
Envie du pénis : invidia di u pene
Epreuve de réalité : esame di realità
Erogène : erogene
Erogénéité : eruginità
Eros : Eros
Erotisme urétral : erutisimu uretrale
Etat de détresse : esse spapersu
Etat hypnoïde : statu ipnoidu
Etayage : puntellu, o anaclisi
Expérience de satisfaction : spirienza di sudisfazione

Fantasme : fantasimu. Fantasmes originaires- fantasmi originarii
Figurabilité : riprisintatività. Prise en considération de la figurabilité- mudificazione per via di a riprisintatività
Fixation : fissazione
Forclusion : righjettu (Lacan)
Formation : furmazione. Formation de compromis- furmazione d'accunciamentu. Formation de symptôme- furmazione di sintomu. Formation réactive- furmazione reattiva. Formation substitutive- furmazione di sustituzione
Frayage : faciulitazione
Frustration : frustrazione
Fuite dans la maladie : rifugiu in a malatia

Génital (amour génital) : Ginitale

Hospitalisme : uspitalisimu (René Spitz)
Hystérie : isteria. Hystérie d'angoisse- isteria d'angoscia. Hystérie de conversion-isteria di cunversione. Hystérie de défense- isteria di difesa. Hystérie de rétention- isteria di ritinzione. Hystérie hypnoïde- isteria ipnoida. Hystérie traumatique- traumatica

Idéalisation : idealizazione
Identification : identificazione. Identification à l'agresseur- identificazione cù l'agressore. Identification primaire- identificazione primaria. Identification projective- identificazione prughjittiva (M.Klein) (si pò distingue trà "centripeta" è "centrifuga")
Identité de perception, de pensée : identità di percezzione, di pinsamentu
Imaginaire (subs.masc) : imaginariu (Lacan)
Imago : imagò
Inconscient (subs.masc. et adj.) : incuscente
Incorporation : incurpurazione
Inhibé quant au but : inibitu in lu fine
Innervation : innervazione
Instance : istanzia
Instinct : istintu
Intellectualisation : intellittualizazione
Intériorisation : interiurizazione
Interprétation : interpretazione, intalpetrazione
Introjection : intruizzione (Ferenczi)
Introversion : intruvirsione
Investissement : carica
Isolation : isulazione

Jugement de condamnation : rincalcu assennatu

Liaison : liatura
Libido : libido. Organisation de la libido- urganizazione di a libido. Plasticité de la libido- plasticità di a libido. Viscosité de la libido- adirenza di a libido
Libido du moi / libido de l'objet : libido di l'eiu / libido d'oggettu
Libido narcissique : libido narcistica

Masculinité / Féminité : mascezza (o maschjezza) / fiminezza (o fiminità)
Masochisme : masucchisimu
Matériel (subs.masc.) : matiriale
Maternage : fà da mamma, mammatura
Mécanisme : meccanisimu. Mécanismes de défense- meccanisimi di difesa. Mécanismes de dégagement- meccanisimi di disimpegnu (Lagache)
Métapsychologie : metapsiculugia
Mise en acte : agì
Moi : eiu. Altération du moi- mudificazione di l'eiu. Idéal du moi- ideale di l'eiu. intérêt du moi- interressu di l'eiu
Moi idéal : eiu ideale
Moi-plaisir / moi-réalité : eiu piacè / eiu rialità
Motion pulsionnelle : movitu impulsoriu

Narcissisme primaire, secondaire : narcissisimu primariu, sicundariu
Neurasthénie : nevrastenia
Névrose : neurosa. NB ùn cunfundimu micca "a neurosa" è "a nervosa" (li piglia a nervosa- crisa di nervi). Névrose actuelle- neurosa attuale. Névrose d'abandon- neurosa d'abbandonu (C.Odier). Névrose d'angoisse- neurosa d'angoscia. névrose de caractère- neurosa di caratteru, o carattare. Névrose (ou syndrome) d'échec- neurosa di fiascu (R.Laforgue). Névrose de famille- neurosa di famiglia. Névrose de transfert- neurosa di trasferimentu, o di travasu. Névrose mixte- neurosa cumplessica, o mischjata. Névrose narcissique- neurosa narcistica. Névrose obsessionnelle- neurosa di destinu. Névrose phobique- neurosa fobica. Névrose traumatique- neurosa traumatica

Objet : oggettu. Bon objet- oggettu bonu. Mauvais objet- oggettu male (M.Klein). Objet partiel- oggettu parziale. Objet transitionnel- oggettu transiziunale (Winicot). Relation d'objet- relazione d'oggettu

Paranoïa : paranoia
Paranoïde (adj.) : paranoidu
Paraphrénie : parafrenia
Parents combinés : genitori mischjati (M.Klein)
Pare-excitations : difesa contru l'eccitazione (vigilia organica paradisturbu)
Perception-conscience : percezion'cuscenza
Période de latence : tempu di latenzia
Perlaboration : perlaburazione
Perversion : perversione, parvirsione
Phallique (femme - ou mère-) : fallica (donna -o mamma-)
Phallus : fallu. NB sensu di simbulu. Sensu anatomicu- pene
Phénomène fonctionnel : fenomenu funziunale (H.Silberer)
Plaisir d'organe : piacè d'organu
Position dépressive : pusizione depressiva (Klein)
Position paranoïde : pusizione paranoide (Klein)
Préconscient (subs. ou adj.) : precuscente
Prégénital : pregenitale
Préœdipien : preedippianu, predippianu
Principe : principiu. Principe de constance -di custanza. Principe de nirvâna -di u nirvana. Principe de réalité -di realità. Principe d'inertie (neurotonique) -di l'inertia neurotonica. Principe du plaisir -di piacè
Processus primaire, secondaire : prucessu primariu, sicundariu
Projection : prughjizzione
Psychanalyse : psicanalise. Psychanalyse contrôlée ou sous contrôle -curata o cuntrullata. Psychanalyse sauvage -salvatica o selvatica o à a tranfusa o trasfusa
Psychique : psichicu
Psychisme : psichisimu
Psychologie : psiculugia
Psychonévrose : psiconeurosa. Psychonévrose de défense -psiconeurosa di difesa
Psychose : psicosa
Psychothérapie : psicoterapia
Pulsion : impulsu. Poussée de la pulsion -forza di l'impulsu. Représentant de la pulsion -riprisentente di l'impulsu. Renversement d'une pulsion dans le contraire - adumbarciamentu (o rivultatura) di l'impulsu. Source de la pulsion -origine (o urigine) di l'impulsu. Union / désunion des pulsions -mischju / spiccu di l'impulsi. Pulsion d'agression - impulsu agressivu. Pulsion de destruction -impulsu di distruzzione. Pulsion d'emprise -impulsu di impussedimentu. Pulsion partielle -impulsu parziale. Pulsion sexuelle -impulsu sessuale. Pulsions d'auto-conservation - impulsi di propria cunservazione (o di cunservazione assè). Pulsions de mort -impulsi di morte. Pulsions de vie -impulsi di vita. Pulsions du moi -impulsi di l'eiu

Quantum d'affect : quantu d'affettu o quantità d'affettu. NB A nuzione di "quantum" in fisica si pò traduce per "quantu", ma quì mi pare chì "quantità", rendi megliu a primura maiò di Freud di suvità i mudelli pruposti da a fisica di tandu -In "Die Abwehr -Jeuropsychosen (1894, GW, I, 74; SE III, 60) dice cusì: "In ogni funzione psichica, sogna à spiccà calcosa (quantità d'affettu, somma d'eccitazione) chì pussede tutte e pruprietà d'una quantità -ancu per ùn esse capaci noi, per avà di misuralla- un calcosa chì si lascia cresce, diminuì, cambià locu, scaricà, è si sparghje nantu e traccie nesiche di e raprisintazione à pocu pressu cum'è una carica eletrica nant'à un oggettu".

Rationalisation : raziunalizazione
Réaction thérapeutique négative : riazzione terapetica nigativa
Réalisation symbolique : rializazione simbolica
Réalité psychique : rialità psichica
Refoulé : rincalcatu. Retour du refoulé -ritornu di u rincalcatu
Refoulement : rincalcu. Refoulement originaire -rincalcu primariu, o originariu
Règle fondamentale : regula fundamintale
Régression : rigressione
Rejeton de l'inconscient : talla (o cacciatura) di l'incuscente
Réparation : riparu (M.Klein)
Répétition : ripitizione
Représentation : riprisintazione. Représentation de but -di scopu. Représentation de chose, de mot -di cosa, di parola
Résistance : risistenza
Restes diurnes : resti diurni
Retournement sur la personne propre : rivoltu contru à sè
Rêve diurne : sognu diurnu
Roman familial : rumanzu familiale

Sadisme : sadisimu
Sado-masochisme : sadomasucchisimu
Schizophrénie : schisofrinia (E.Bleuler)
Sentiment de culpabilité : sentesi culpevule (forse megliu cà "sintimu di culpevilità, parchì vene male à parlà d'un "sintimu" incuscente)
Sentiment d'infériorité : sintimu d'inferiorità
Série complémentaire : seria cumplimintare
Sexualité : sessualità
Somme d'excitation : soma d'eccitazione
Souvenir-écran : ricordu di cuprenda
Stade du miroir : fasa di u spechju (Lacan)
Stade (ou organisation) génital(e) : fasa (o urganisazione) genitale
Stade libidinal : fasa libidinale
Stade oral : fasa orale
Stade phallique : fasa fallica
Stade sadique-anal : fasa anale sadica
Stade sadique-oral : fasa orale sadica (K.Abraham, M.Klein)
Stase libidinale : stasa di a libido
Subconscient, subconscience : succuscente, succuscenza (Janet)
Sublimation : sublimazione
Substitut : sustitutu
Surdétermination : sopradeterminazione
Surinterprétation : soprinterpretazione
Surinvestissement : sopracarica, soprinvestimentu
Surmoi (ou sur-moi) : sopraeiu (u sopraeiu)
Symbole : simbilu. Symbole mnésique -simbulu nesicu
Symbolique (le) : simbolicu (u simbolicu) (Lacan) NB sfarenza trà "a simbolica" di Freud è "u simbolicu" di Lacan
Symbolisme : simbulisimu

Technique active : tecnica attiva (Ferenczi)
Tendresse : tinnarezza
Thanatos : Tanatos
Théorie cloacale : tiuria cloaccale
Topique : topica (sust.), topicu (aghj.)
Trace mnésique : traccia nesica
Transfert : trasferimentu
Trauma ou traumatisme : trume o trumatisimu psichicu
Travail du deuil : travagliu di u dolu
Travail du rêve : travagliu di u sognu

 
Zone : zona. Zone érogène -zona erugene. Zone hétérogène -zona eterugene
 
 
ADECEC - Cervioni 1981

 RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU