Abri : aggrottu, appossu, aggrondu, appumessu, appumissu, aridossu, ariduttu, ascunditoghju, ascosa, ascosu, ascusu, rifugiu
Abrité : aggruttatu, appussatu, aggrundatu, appumessu, appumissu, ascosu, ascusu, rifugiatu
Abriter : aggruttà, appussà, aggrundà, appumette, asconde, rifugià
Abriter (s') : aggruttassi, appussassi, aggrundassi, appumetesi, ascondesi, rifugiassi
Accalmie : calmata, calmita, schjarita, chjarita, aduchjata, uchjata (di u pastore), abbunacciata, abbunita, stanciata, arrichitera, spannata, studata
Adouci : addulcitu, addulcatu
Adoucir : addulcì, addulcà. Le temps s'adoucit - u tempu s'addulisce
Adoucissement : addulcita, addulcimentu, addulcata
Advection : avvezzione
Aéré (pp) : aeratu
Aéré (adj) : ariosu, sciuratu
Aérologie : aerolugia
Aérologique : aerologicu
Aéromètre : aeromitru
Aéronomie : aeronumia
Aérosondage : aerosundaggiu
Aggravation : aggravazione, aggravamentu, pighjuramentu, pighjuramanza, pighjurera
Aggravé : aggravatu, pighjuratu, impighjuritu
Aggraver : aggravà, pighjurà, impighjurì, impighjurisce
Agitation : agitazione
Agité : agitatu, mossu. Mer agitée - mare mossu
Agiter : agità, move
Air : aria. Courant d'air - currente d'aria. Un coup d'air - un colpu d'aria. En plein air - à u celente, à u serenu. Air marin - aria marina. Air pur des montagnes - aria falcona, falchigna. Air doux - dulciura. Un souffle d'air - un soffiu, un filu d'aria, un alitu. Il n'y a pas un brin d'air - si tiranu e buccate
PROV.
Aria rossa, o piscia o soffia
Aria rossa di matina, minaccia ruvina; aria rossa di sera, bon tempu spera
Aria à fette, lampi è saiette; aria à scalelli, acqua à puzzatelli
Aria pecurina, s'ell'ùn piove a sera, piove a matina
Aria à pani, s'ell'ùn piove piuverà dumane
Aria à pecurelle, acqua à catinelle
Alizé : aliseu
Altération : alterazione, cambiamentu, mutazione
Alternance : alternanza, alternamentu
Alternative : alternativa. Alternatives du chaud et du froid - alternanze di caldu è di freddu. L'alternative des saisons - u seguitu di e stagioni
Altitude : altitudine
Altocumulus : altucumulu
Altostratus : altustratu
Ambiant : ambiente
Amplitude : ampiitudine
Anémomètre : anemomitru
Angoissant : angusciosu, affannosu
Anticyclone : anticiclonu
Anticyclonique, anticyclonal : anticiclonicu
Août : agostu, aostu, austu
PROV.
Buriana d'aostu è tempera di sittembre
D'aostu bolle u mare cum'é u mostu
Aostu matura, sittembre vindemia
Marzu hè inculpatu, ma aostu hè incausatu
L'acqua d'aostu leva l'oliu è u mostu
Pioggia d'aostu dà bon mostu
Apaiser (s') : acchetassi. V. Calmer
Aquilon : aquilone, burina
Arc-en-ciel : urcu, lurcu, arcu
PROV.
Arcu di matina, ùn vale una quatrina, arcu di sera, bon tempu spera
Arcu di sera, sparghji e vele
Arcu di sera, ùn vale una pera; arcu di mane, acqua à funtane
Arcu di mane, arrabbiatu cum'un cane
Ardeur (du soleil) : ardore, sciappittana, sciattana
Aride : aridu, seccu
Aridité : aridità
Arranger : accuncià. Le temps s'arrange - u tempu s'acconcia
EXPR.
Manghjendu, manghjendu, tempu accuncendu
(pendant que l'on mange, le temps s'arrange)
Arrêter (de pleuvoir) : stancià (di piove)
Arrière-saison : fin di stagione
Assombrir : abbughjà, abbrunà, affuscà, annigrì, atturbà
Assombrir (s') : abbughjassi, abbrunassi, affuscassi, annigrissi, atturbassi, ammantassi, copresi, annuvulassi, annivulassi
Atmosphère : atmosfera
Atmosphérique : atmosfericu. Troubles atmosphériques - disturbi atmosferichi
Attiédir : attipidì, attipidisce
Aube : alba, albore. À l'aube - à l'alba, à tempu à l'alba, à tempu à ghjornu, à u fà di u ghjornu. Les premières lueurs de l'aube, la pointe du jour, le lever de l'aube - l'alburià, l'alburighjà, l'albighjà, l'albeghju, u sprichjà di u ghjornu, a batta, u spirià di l'alba
PROV.
Da l'alba si cunnosce u ghjornu
À a prima voce di u gallu, hè sempre notte; à a seconda, u ghjornu s'avvicina; à a terza, per u più, hè l'alba chjara
Auréole : aureula, alone
Aurore : aurora. Aurore boréale- aurora bureale
Automnal : autunnale
Automne : autunnu, auturnu, vaghjime, vaghjimu. Fin de l'automne, début du froid : capicursura
Avalanche : valanga, sfraiata. Avalanche de fond - valanga scroscia. Avalanches de plaques - valanga sbrisgiulata. Avalanche de poudre - valanga farinosa. Couloir d'avalanches - canale di valanga. Cône d'avalanche- conu di valanga
Avalancheuse (situation avalancheuse) : situazione valanghesca
Averse : rivoccu (d'acqua, di neve), gruppata, acquata, acquazzone
Avril : aprile
PROV.
Aprile hè di trenta, è s'ellu fussi di trent'unu ùn ferebbi male à nisunu
S'ellu piove d'aprile à maghju, paga u carru è u carriaghju
Quandu vene u sole d'aprile, mette a gioia ind'u stazzile. V.Mars
Azur : azuru. Ciel d'azur - celu turchinu
 

 
Ballon-sonde : pallò sonda
Baromètre : baromitru
Barométrique : barometricu
Beau : bellu, bonu
Bise : zilefra, zilifrina, zifulinu, ziferettu, zinzaletta, agrura
Boue : fangu, fanga, lozzu, malma, mazzabugliu, pantaniccia, falzina
Boueux : fangosu, fangagliosu, fanghigliosu, fanghicciosu, luzzosu, impantanatu
Bourrasque : burrasca, burrascata, imburrasca, buriana
PROV.
- Buriana d'aostu, è timpera di sittembre
Brillant : lucente, luccicante, brillante
Briller : luce, luccicà, brillà
Brisant : scugliettu
Brisants : sciumighjime, schjumighjime
Brise : ventulellu, trattu, trattura, trattulellu, scioru. Petite brise - ariucula. Une brise aigrelette - un ventulellu asprignu. Brise de mer - marinu. Brise du large - ambata. Brise de montagne - muntese, sirenu, frisculina, madunninu (Cervioni). Brise froide venant des hauteurs enneigées - chjarusgia. Brise de terre - draghese, embria
PROV.
- Mare grossu à u scogliu, ambata in canale
Bronzage : brunzatura, abbrunzatura
Bronzé : brunzatu, abbrunzatu, moru, ammuritu
Bronzer : brunzà, abbrunzà, ammurì(sce)
Brouillard : nibbione, muffurone
Brouillasse : acquicciu
Brouillasser : acquiccià
Bruine : piuviscu, acquizzu
Bruiner : piuviscà
Bruineux : piuviscosu
Brumasse : fumaccia
Brumasser : fumaccià
Brume : nebbia, muffura. Bancs de brume - banchi di nebbia, di muffura
PROV.
- Quandu a nebbia piglia in sù, lenta a zappa è ùn zappà più
Brumer : annebbià
Brumeux : nebbiosu, muffurosu, bufeghjosu
Brune : l'imbrunì. À la brune - à u fà di a notte
 
 
 
Calme (adj.) : calmu, chetu, chietu, chitu, rebbiu. Mer calmée - mare abbunacciatu.
PROV.
Acqua cheta, sfonda e ripe
Calme : calma, calmata, calmita, calmeria. Calme plat - bunaccia
Calmer (se calmer) : calmassi, chetassi, chietassi, chitassi, acchetassi, arrichitassi, affrinassi, abbunì, abbunacciassi. Le vent se calme - u ventu s'acchetta, s'accassa, s'appolla. le vent s'est un peu calmé - u ventu hà datu una calmata
Caniculaire : caniculare, caniculariu
Canicule : canicula, sulleoni
Cataclysme : cataclisimu
Chaleur : calore, calura, caldu, caldura, afa. Une vague de chaleur - un flussu di calore. Une bouffée de chaleur- vampa. Quelle chaleur! - chì caldu! Une chaleur suffocante - un caldu chì s'affoga, chì s'assuffoga, chì si sbuffula, chì si more. Chaleur torride : arsura. Grande chaleur - calmana. Les grandes chaleurs de l'été - i sulleoni, a ciacciana, a sgiasgiana, a sciappittana, a mattana
PROV.
Nè caldu, nè ghjelu, ùn ponu stà in celu
San Lurenzu (10.8), gran caldura, Sant'Antone (17.1), gran friddura, l'una è l'altra pocu dura
Changement : cambiamentu
Changer : cambià
Chasse-neige : caccianeve
Chaud (adj. et nom) : caldu, callu. Un chaud et froid - un rafriddore
EXPR.
Sentesi sbuffulà
Si tiranu e buccate
Cocenu l'ove
Si crepa!
Si sciappa!
Chì cacciana!
Chì sciappittana!
Brusgia a terra
Canta u muscone
Ci canta a cicala
Chì vampa!
Brusgia induv'ellu tocca (u sole)
Si tocca u sole cù u palu
PROV.
ciò chì para u freddu para u caldu
Chauffer : scaldà, scallà
Chauffer (se) : scaldassi, scallassi
Ciel : celu. Ciel étoilé - celu stellatu. Ciel serein - celu serenu. Ciel sombre - celu torbu. Ciel nuageux - celu annuvulatu. Ciel dégagé - celu porgu, sporgu, spurgulatu. Ciel limpide - celu limpidu, lindu. Ciel clair - celu chjaru, nettu. Ciel moutonneux, pommé - celu à pecurelle, à pani, à scale, à scalelli
Cirrocumulus : cirrucumulu
Cirrostratus : cirrustratu
Cirrus : cirru
Clair (adj.) : chjaru. Ciel clair - celu chjaru, nettu, limpidu, lindu, porgu, sporgu, spurgulatu, chjampitu
Clair (n.m.) : chjaru, chjarore. Clair de lune - chjar'di luna, lume di luna, lucenda di luna.
PROV.
ùn vi fidate à a Candilara (2.2) quand'ella hè chjara
Clair-obscur : ombralume
Clarté : chjarore, chjarezza, chjarura, luce. Grande clarté du jour aux heures méridiennes : chjaranzana
Clément (temps) : tempu dolce
Climat : clima, clime, climu
Climatique : climaticu. Station climatique - stazione climatica
Climatologie : climatulugia
Climatologique : climatologicu
Condensation : cundensazione
Congère : calafone
Contre-alizé : contraliseu
Contre-saison : contrastagione
Couchant (soleil couchant) : sole cadente, chì si chjina, si ciotta, capula, si cala, tramonta, trapoghja
Coucher (le coucher du soleil) : u chjinà, a chjinata, u ciuttà, a ciuttata, u capulà, a capulata, u calà, a calata, u tramuntà, u trapughjà di u sole
Coulée : culata, sculiscia
Courant (n.m.) : currente (d'aria, d'acqua, di mare, di marea)
Couvert : cupertu. Temps couvert - tempu cupertu, annuvulatu, ammantatu
Couvrir (se) : copresi. Le temps se couvre - u tempu si copre, s'annuvuleghja, s'ammanta.
Crachin : piuvicinella, maltacina, malticina
Crachiner : piuvicinà, maltacinà, malticinà
Crépusculaire : crepusculare, crepusculariu
Crépuscule : crepusculu, attrachju, attrachjà, attrachjata, annuttà, annuttata, abbrucà, abbrucata, abbrocu, abbrucore, attrappucinà, attrappucinata, imbrunì, imbrunita, trà lume è lustru, u fà di a notte.
Crue : piena, pienara, fiumara
Cumulo-nimbus : cumulunembu
Cumulo-stratus : cumulustratu
Cumulus : cumulu
Cycle : ciclu
Cyclone : ciclonu
 
 
 
Débâcle : sciuglimentu
Débordé : straripatu, trabuccatu, sversatu, rivuccatu
Débordement : straripamentu, trabuccamentu, sversamentu, rivoccu
Déborder : straripà, trabuccà, sversà, rivuccà
Décembre: dicembre
Déchaîné : scatinatu
Déchaîner : scatinà
Décrue : sbassata, calata (di l'acqua)
Dégagé : sgombru
Dégager : sgumbrà. Le ciel se dégage - u celu si scopre. Le temps se dégage - u tempu s'asserena
Dégel : scotru, scutrera, disghjelu. Barrière de dégel - barriera di disghjelu
Dégelé : scutratu
Dégeler : scutrà
Dégradation : sgradazione
Dégrader : sgradà. Le temps se dégrade - u tempu si guasta, si cunturba, s'imbrusca, s'imbrutta
Degré : gradu. -Celsius (°C), -Fahrenheit (°F)
Déluge : dilluviu
Diluvien : dilluvianu, dilluviosu
Demi-saison : mezastagione
Démontée (mer) : mare mossu, scunvoltu, in cimentu
Dépression atmosphérique : depressione atmosferica
Dépressionnaire : depressiunariu
Dissipation des nuages, des brumes : dissipazione di i nuvuli, di a nebbia, di a muffura
Diurne : diurnu
Dominant (vent) : ventu dominante, maestru
Douceur : dulciura, dulcezza, dulcore
Doux : dolce, dolcu. Un hiver doux - un invernu benignu
Durable : durevule, durabile
 
 
 
Eau : acqua. V.Pluie
Eblouissant : abbagliante, abbagliulante, abbagliacante
Eblouir : abbaglià, abbagliulà, abbagliacà
Echauffé : scaldatu, scallatu, incaluritu
Echauffer : scaldà, scallà, incalurì(sce)
Eclair : accendita, accennita, lampu, balenu. Eclair de chaleur - losinu, allosinu, allusina. Il fait des éclairs - accenditeghja, accenniteghja, accinniteghja, allusineghja
PROV.
Prima face u lampu, dopu u tonu
Eclaircie : achjarinata, schjarita, spannata
Eclairci : achjarinatu, schjaritu, spannatu
Eclaircir : achjarinà, schjarì, spannà. Le ciel s'éclaircit - u celu s'allizzineghja
Eclairer : schjarì(sce)
Eclat (du tonnerre) : bottu di u tonu, tunizata
Eclat (du soleil) : splendore di u sole
Eclatant : splendurante, abbagliulante
Ecumant : sciumante, schjumante, spumante
Ecume : sciuma, schjuma, spuma
Ecumer : sciumà, schjumà, spumà
Embellie : imbellita, schjarita, chjarita, aduchjata, uchjata
Embruinée : impiuvisculatu
Embruiner : impiuvisculà
Embrumé : annebbiatu, ammuffuratu
Embrumer : annebbià, ammuffurà
Embruns : schizzu, schizzittime, schizzillime, pruzzu
Engelure : ghjalone
Engouffrer (s') : infrugnassi
Enneigé : annivatu, cupertu di neve
Enneigement : annivamentu
Enneiger : annivà, copre di neve
Ensoleillé : assuliatu, assulanatu
Ensoleillement : assuliera, assulanera
Ensoleiller : assulià, assulanà
Eolien : eolianu
Epacte : patta
Epicentre : epicentru
Equinoxe : equinoziu
Equinoxial : equinuziale
Est : este
Estivage : muntagnata, muntagnera, muntanera
Estival : estivu
Estivant : statinante
Estiver : muntagnà, muntanà, statinà
Eté : estate, statina, istatina. En été - d'estate, d'istatina
PROV.
pensa à l'estate, è pensa à u vittu per l'invernu
Etésien : etesianu
Etoile : stella
Etoilé : stellatu
Evaporation : evapuramentu, evapurazione, svapurazione
Evaporer : evapurà, svapurà
Exosphère : esosfera

 
Février : ferraghju
PROV.
Ferraghju, ferraghjettu, cortu è maladettu
Sì ferraghju passa seccu, hè grassu u bugnu è magru u beccu
Sì ferraghju ùn sferra, marzu pela
Sì ferraghju ùn fussu frà i mesi, ùn ci seria mai fame in i paesi
Ferraghju, ferraghjettu, neve è ventu ancu in lettu. V.janvier
Flaque : puzzatellu, puzzetta
Fléchir : calià
Fléchissement : caliata
Flocon : fioccu, fiocculu, stracciu
Floconner : fiuccà, fiucculà, affiuccà, stracciulà
Floconneux : fiuccatu, fiucculatu, affiuccatu. Ciel floconneux - celu à pecurelle
Flot : onda. La fureur des flots - u furore di l'onde
Flotte : pioggia, acqua
Flotter : piove
Flux : flussu
Fondre : strughje, scaghjà, scioglie
Fondu : struttu, scaghjatu, scioltu. Neige fondue - neve scaghjata
Fonte : strughjitura, scaghjatura. La fonte des neiges - u sciuglimentu di a neve
Foudre : fulmine, saetta, saietta. Coup de foudre - fulminata
Foudroiement : fulminamentu, fulminazione
Foudroyer : fulminà, saittà
Fournaise : furnace
Fraîche (n.f.) : rinfriscata
Fraîcheur : frescu, friscura, frischezza, frizza, frizzu. La fraîcheur du soir - a friscura di a sera
Fraîchir : rinfriscà, infrisculì. Le vent fraîchit - u ventu rinforza
Frais, fraîche (adj.) : frescu, fresca
Frileux : friddulosu
Frimas : brina, nivischju, nivisciulu
Friselis de la mer : pileghju
Frisquet : frischettu. Il fait un peu frisquet - face una cria di frischettu
Frisson : frizura, tremu, tremulu, transfugliu, siscu, spiscinu, tardavellu, zocculu
Frissonnant : infrizzinitu
Frissonner : frizzinà
Froid (adj.) : freddu, friddosu, ghjalatu.
Froid (n.m.) : freddu. Air froid - aria ghjalata, cruda. Une vague de froid - un flussu di freddu. Etre transi de froid - esse aggrizippitu, tardavellà da u freddu. Avoir très froid - batte e stacchette; stacchittà; zucculà; aggrancà; sentesi seccà u core in pettu; ùn avè curaggiu à mette u nasu fora; fà e stacchette senza maciappula; avè à carne à gallininu; cascanu e dite, l'unghje da u freddu; u sentenu ancu i sordi. D'un endroit où il fait très froid - ci cantanu l'anghjuli, ci casca u culu à l'anghjuli, ci cascanu i corbi, ci cascanu i muccichili, ci si more.
EXPR. Ùn hè freddu pè i moi panni
PROV.
U Signore face u freddu secondu i panni
Freddu d'invernu, divizia d'estate
Froidement : friddamente
Froidure : friddura, friddicina, ghjalura, ghjalatina
Fulguration : losinu, allosinu, allusina
Furie : furia. La furie du vent - a furia di u ventu. La mer est en furie - u mare hè indì e furie, hè infuriatu
 
 
Gâte (le temps se gâte) : u tempu si guasta, si cunturba, s'imbrusca, s'imbrutta
Gel : ghjelu, cotru
Gelée : ghjelu, cotru, cutrura, ghjaccina. Gelée blanche - brina. Terrain couvert de gelée- terrenu imbrinatu
Geler : ghjilà, cutrà. Aujourd'hui il gèle - oghje si cotra. Geler à pierre fendre- ghjilà à spaccà petre, a taglià l'alitu. Se geler - cutrassi
Gélivité : ghjilancità
Gélivure : crepula, cripulatura
Gelure : ghjilatura
Gerçure : strina, cripulatura
Gercer : strinà, cripulà
Giboulée : burrascata, ranzata
Girouette : girivecula, giriventula
Givrage : brinatura, imbrinatura
Givrant : brinante, imbrinante. Brouillard givrant - nibbione, muffurone imbrinante
Givre : brina
Givré : brinatu, imbrinatu
Givrer : brinà, imbrinà
Glace : ghjacciu, cotru. Bloc de glace - bloccu di ghjacciu. Plaque de glace - lastra, lastrone di ghjacciu. Un morceau de glace - un pezzu di ghjacciu
Glacé : ghjacciatu, aghjacciatu, cutratu
Glacer : ghjaccià, aghjaccià, cutrà
Glaciaire : ghjacciariu
Glacial : ghjacciale. Temps, vent glacial - tempu, ventu cutratu
Glaciation : ghjacciatura, aghjacciatura, aghjacciamentu
Glacier : ghjacciaiu, ghjacciale, ghjaccile
Glaciologie : ghjacciolugia
Glaciologique : ghjacciologicu
Glaciologue : ghjacciologu
Glaçon : ghjacciolu
Goutte : goccia, stilla, candella. Grosse goutte - candillone. Il pleut à grosses gouttes : piove à sgucciulera. Se former en gouttes - aggucciulassi
Gouttelette : gucciuccia, candilluccia
Goutter : sgucciulà
Gradient : gradiente (di temperatura, di pressione)
Grain : burrascata
Grêle : grandina. Chute de grêle - grandinata. Abondante chute de grêle - grandiniccia
Grêler : grandinà
Grêlon : grombulu di grandina
Grelottant : tardavellante, zucculante, trimante
Grelotter : tardavellà, zucculà, trimà
Grésil : gragnola, ragnola
Grésiller : gragnulà, ragnulà
Gris (temps) : tempu grisgiu, grisgiognu, cupertu, scuru, torbu, torbidu, cunturbatu
Grisaille : grisgiore, grisgiume
Grondement (du tonnerre) : tunizata
 
 
Hâle : brunzatura, abbrunzatura, abbronzu
Hâlé : brunzatu, abbrunzatu
Halo : alu
Hauteur : altura, altezza. Les hauteurs - l'alture. Hauteur barométrique - altezza barometrica
Hibernal : invernale, inguernale, invernarecciu, inguernarecciu
Hiver : invernu, inguernu, invernata, inguernata. Au plus fort de l'hiver - in cor di l'invernu. Tout au long de l'hiver - per un' invernata. D'hiver - invernarecciu. La rigueur de l'hiver - l'asprezza di l'invernu
PROV.
Freddu d'invernu, divizia d'estate
Tonu d'invernu, face sguvernu
Hè megliu à travaglià indernu, chè à pusà d'invernu
Ciriola ciriola (2.2), s'ellu neva o s'ellu piove, di l'invernu simu fora; s'ellu face bellu tempu, di l'invernu simu dentru
In Candilara, l'invernu si prepara
Ciriola bianca, guarda l'invernu; ciriola nera, scaccia l'invernu
Hivernal : invernale, invernincu, inguernincu
Hivernant : invernante, inguernante
Hiverner : invernà, inguernà
Horizon : orizonte
Houle : mareghju. Houle légère - maretta
PROV.
Da la maretta à lu mareghju, unu hè male è l'altru hè peghju
Houleux : agitatu, mossu
Humide : umidu. Un peu humide - umidognu. Temps humide - tempu buzzu. Aujourd'hui il fait un temps humide - oghje hè mullura
Humidité : umidu, umidità, umidezza, mullume, mullura. L'humidité de la nuit - l'umidu di a notte
Hurlements du vent : urli di u ventu
Hurler : urlà, ughjulà
Hygromètre : igromitru
Hygrométrie, hygroscopie : igromitria
Hygrométrique : igrometricu
Hygroscope : igroscopiu
 
 
Iceberg : iceberg
Incertain (temps) : tempu varievule, variabile, incertu, dubitosu
Inchangé (temps) : tempu immutatu. Le temps est inchangé - u tempu hè sempre listessu
Inclémence : inclemenza. L'inclémence de l'hiver - u rigore di l'invernu
Inclément : inclemente
Inconstance : incustanza
Inconstant : incustante, mutevule
Influencer : influenzà
Inondation : inundazione, piena, pienara
Inonder : inundà
Intempérie : timpacciu. Intempéries - intemperie
Intermittence : intermitenza
Intermittent : intermitente
Ionosphère : ionosfera
Ionosphérique : ionosfericu
Isallobare : linea isallobarica
Isobare : linea isobarica
Isohyète : linea isoietica
Isotherme : linea isotermica
 
 
Janvier : ghjennaghju
PROV.
Ghjennaghju inghjennera, ferraghju intennera, marzu move
Ghjennaghju cutrura, ferraghju purrura, marzu asciuttu, aprile bagnatu, beatu à chì à seminatu
Di ghjennaghju ùn si ciarla perchè ci hè a farfalla
Diu ti franchi d'un bon ghjennaghju
À parte di ghjennaghju, i ghjorni allonganu d'una minatoghja
Ùn hà paura di ghjennaghju chì hà bon panni, cantina è rataghju
Sant'Antone di mezu ghjennaghju (17.1), u sole arriva à u sulaghju
Jour : ghjornu, dì, luce. Avant le jour - avanti, nanzu ghjornu, prima di ghjornu. Quand il fera jour - quandu serà ghjornu. Il ne fait pas encore jour - ùn hè ancu ghjornu, ùn hè ancu aghjurnatu. Commencer à faire jour - albighjà. La pointe du jour - l'albeghju, l'aghjurnà. Au petit jour - à l'alba, à u fà di u ghjornu. Il fait jour - aghjorna. Le jour tombe - u ghjornu cala. Les jours diminuent - i ghjorni accortanu
Journée : ghjurnata
Juillet : lugliu
PROV.
Di lugliu canta u muscone, è si cambia di reghjone
Juin : ghjugnu
 
 
Lame, ou vague de la mer : V. Vague
Large (au large) : in altu mare. Au large des côtes - a largu di e coste
Latitude : latitutine
Levant (adj.) : nascente. Le soleil levant - u sole nascente
Levant (n.m.) : livante, oriente
Lève (le soleil se lève) : u sole s'alza, s'aisa, spunta, si pesa, spichja. (Le vent se lève) - u ventu si leva, si move. (La mer se lève) - u mare ingrossa, imbuffa
Lever (le lever du soleil) : l'alzata, l'aisata, u spuntà, a pisata, u sprichjà di u sole. (Le lever de l'aube) - l'alburià, l'alburighjà, l'albeghju, l'albighjà
Limpide : limpidu, lindu, chjaru, chjampitu. Un temps clair - un tempu chjaru, spurgulatu
Limpidité : limpidezza, limpidità
Longitude : lungitutine
Lourd (temps) : tempu angusciosu, affanosu, allamiatu
Lueur : luccicore. Lueur de l'aube, première lueur - u spirià di l'alba, u primu spirione, spirionu
Luire : luce, luccicà
Luisant : lucente, luccicante
Lumière : luce
Lumineux : luminosu
Luminosité : luminosità
Lunaire : lunare
Lunaison : luna, lunazione
Lune : luna. Nouvelle lune - luna nova. C'est la nouvelle lune - face a luna. Pleine lune- luna vechja. Premier, dernier quartier - primu, ultimu quartu. Lune rousse - luna rossa. Clair de lune - chjar' di luna, lucenda di luna. Nouvelle lune en dimanche (mauvais présage) - luna duminichina
PROV.
Chì s'addurmenta à lucenda di luna, si desta cù e carne maccate
Luna in bilancia, vara (met à flot) a barca
À a luna sittembrina, sette lune ci s'inclina
 
 
Magnétosphère : magnetosfera
Mai : maghju
PROV.
À maghju, e legne à u lignaghju
À maghju urtulanu, assai paglia è pocu granu
Per maghju è per maghjò, ùn ti caccià u pillicciò
Sì u cuccu ùn canta di maghju, o hè mortu o hè malatu
Una tempera di maghju, un carru d'oru è davantaghju
V. Avril
Marée : marea, marincalata. Marée montante - marea crescente. Marée descendante - marea calante. À marée haute, basse - à mare altu, bassu. Contre-marée - marea di rimbersciu. Grande marée - piena marea
Marégraphe : maregrafu
Marin : marinu, marinarescu. Air marin - u marinu
Maritime : marittimu
Mars : marzu
PROV.
Marzu, catarzu, di sette berette una caccia è l'altra mette
Neve marzulina dura da a sera à a matina
Sole marzulinu, di i vechji ne face u strascinu
Marzu, pazzu
U sole è u freddu di marzu entrenu indì e corne di i boi
À u sole marzulinu, ùn dà nè capu nè spinu
Marzu tinghje, aprile dipinghje
Sì marzu ùn marzieghja, , aprile vene chì ci integhja
In e sere marzuline, appollati quandu e galline, è per più ragioni, d'aprile.
Ciò chì di marzu ùn move, d'aprile hè mortu
Marzu asciuttu, granu per tuttu
Marzu asciuttu, aprile bagnatu, beatu chì hà suminatu. V. janvier, février
I PRESTATICCI : Un pastore chì, pè e so pecure, temia u mese di marzu, disse, in l'ultimi ghjorni di u mese-
Eiu mi ridu, o marzu
Di li to ghjorni estrosi.
Marzu , catarzu, figliol' di minchjoni
À tò dispettu allevu l'agnilloni
Marzu entrò in furie-
Aprile, lu mè ghjenti,
Imprestami trè dì
Chì trè ne aghju,
Chè spantichi u falzu picuraghju.
È, in una settimana, u tempacciu sterpò a banda di e pecure.
Mascaret : mascarettu, riflussu
Masse d'air : mansa, massa d'aria
Matin : mane, matina
Matinal : matinale, matuttinu. Etoile du matin - stella matuttina
Matinée : matinata, maitinata. Les heures de la matinée - l'ore antimeridiane
Maussade (temps) : tempu imbugnatu. Ciel maussade - celu amafatu
Mauvais : gattivu. Un mauvais temps - un timpacciu, un gattivu tempu, un bruttu tempu. Il fait mauvais - ghjè un timpacciu. Une mauvaise mer - un mare gattivu, assai mossu. Une mauvaise saison - una gattiva stagione, una brutta stagione
Maximal: massimu. Timperatura massima. Termomitru à massima
Médiocre : midiocru
Méditerranéen : mediterraneu
Meilleur (il fait meilleur) : hè aduchjatu
Mer : mare, mari. Basse, haute mer - bassu, altu mare. Coup de mer - colpu di mare, calciu di mare. Pleine mer - altu mare, mare apertu. La mer se lève - u mare si move, imbuffa. Il y a de la mer - u mare hè grossu. La mer moutonne - u mare bolle. La mer est creuse - u mare fonda. La mer est calme, tranquille - u mare hè calmu, tranquillu. La mer est grosse, déchaînée, tempétueuse, furieuse - u mare hè grossu, forte, timpestosu, furiosu. La mer tombe - u mare cala. Mouvement un peu vif de la mer autour des rochers, clapotis - scallamazzu. Le mal de mer - u mal di mare
Méridien : meridianu
Méridienne : siesta, merezu, mirezu, mireghju
Mésosphère : mesosfera
Météorologie : meteorolugia
Météorologique : meteorologicu. Bulletin météorologique - bullittinu meteorologicu
Météorologiste : meteorolugistu
Microclimat : microclima, microclime, microclimu
Millibar : millibaru
Minimal : minimu. Timperatura minima. Termomitru à minima
Modéré : muderatu
Modérément : muderatamente
Moite : umidognu - Sudachjosu, sudacciatu
Moiteur : umidognità - Sudachjulime, sudacciata
Mollir : abbunaccià. Le vent mollit - u ventu cala
Morose : imbugnatu, amafatu. V. Maussade
Morsures (les morsures du gel) : e mursicature di u ghjelu
Mouillé : crosciu, trosciu. V. Trempé
Mouiller (se) : incrusciassi, intrusciassi, pigliassi un' incrusciatoghja, allapidassi, bagnassi
Moutonnant, moutonné (ciel) : celu à pecurelle, à pani
PROV.
Aria à pecurelle, acqua à catinelle
Moutonnement (de la mer) : balluttulime
Moutonner : balluttulà, arriccià. La mer moutonne - u mare face e pecurelle, u mare bolle
Moutons : ballottuli, pecurelle
Mugir : mughjà
Mugissement : mughju. Le mugissement des flots - u mughju di l'onde
Murmure : murmuru
Murmurer : murmurà. L'onde murmure, frémit - l'onda sussura
 
 
Nébuleux : nuvulosu, nivulosu, nuvulatu, nivulatu, annuvulatu, annivulatu
Nébulosité : nuvulosità, nivulosità, annuvulamentu, annivulamentu, annebbiu
Neige : neve, (fam.) bianchina, Biancamaria. Chute de neige - nivata. Forte chute de neige - nivaghjone, nivone, calafone. Petite chute de neige - nivisculata. Forte neige avec vent - buffeghja. Neige mêlée de pluie - acquifraghju. Neige durcie - neve incuzzata. La neige tient - a neve caghja. Neiges éternelles - nevi eterne, perpetue. Le temps est à la neige - u tempu hè à a neve, hè nivarecciu, hè nivaghjolu. Neige fondue - neve scaghjata, sciolta. Amoncellement de neige produit par le vent - rozza. La neige tombe - neva, fala a neve. En raison de la neige - attesu a neve.
PROV.
A neve marzulina strughje da a sera à a matina
Quand'ell'hè piena a casa, l'omu si pò burlà di a neve in piazza
Acqua è neve attempu, bundanza
Neve in ghjennaghju, prepara l'oliaghju
Acqua sin'à e corne, neve sin'à l'unghjole
Neiger : nivà. Il neige à gros flocons - neve à straccioni, à linzulate
PROV.
Ùn neva bene, sì da l'Italia ùn vene
Neigeux : nivosu, nivicosu, nivarecciu
Névé : nivaghju, rozza di neve
Nimbus : nembu
Nival : nivale
Nord : nordu, tramuntana. La Corse du Nord - a Corsica Suprana
Nord-est : nordeste, gregale
Nord-ouest : norduveste, maistrale
Noroît, norois : ventu di norduveste
Novembre : nuvembre
PROV.
U primu di nuvembre, San Martinu risplende è u vinu si sparghje
Nuvembre, u murtulaghju face fà u gran viaghju
Nuage : nuvulu, nulu. Se couvrir de nuages - annuvulassi, annivulassi. Quantité de nuages - nuvulaghja, nuvulaghju. Nuage annonciateur de vent - limme . Sans nuages - spannatu, porgu, spurgulatu. Les nuages s'accumulent - i nuli s'addensanu
PROV.
Nulu versu Tavagna, piglia a zappa è vai in campagna
Nulu versu Capicorsu, piglia u mantellu è mettilu addossu; s'elli piglianu à Bunifaziu, vai à spassu s'è t'ai laziu
Nuageux : nuvulosu, nivulosu, nuvulatu, nivulatu, annuvulatu, annivulatu, cupertu, imbugnatu
PROV.
Nivulatu, tempu da innamuratu
Nuée : nuvulone, nivulone
Nuit : notte. Nuit noire - notte ceca, fitta. Faire nuit - annuttà, attrachjà, abbughjà, imbrunì, abbrucà. De nuit - di notte, di notte tempu. A la tombée de la nuit - à u fà di a notte. Il allait faire nuit - era per fà notte. Avant la nuit - prima di notte. Il fera nuit bientôt - frà pocu serà bughju. C'était pendant la nuit - era di notte
PROV.
Quandu a scopa hè per fiurì, sò pare e notte cum'è i dì
A notte di San Lurenzu (10.8), fila stelle in ogni sensu
Nuitée : nuttata
Nocturne : nutturnu
 
 
 
Obscur : oscuru, scuru, bughju, bughjinosu, bughjicosu, foscu
Obscurci : oscuratu, abbughjatu, affuscatu
Obscurcir : oscurà, abbughjà, affuscà, ammascà, calisginà. Le temps s'obscurcit - u tempu s'imbrutta
Obscurcissement : oscuramentu, abbughjata, abbughjime
Obscurité : oscurità, bughju, bughjura. Dans l'obscurité - à u bughju, à l'abbughju
Océan : oceanu
Océanique : oceanicu
Octobre : uttobre
Ombre : ombra, ora. Se tenir à l'ombre - stassine à u frescu
Onde : onda
Ondée : undata, colpu d'acqua, ruzzata. Ondée violente - scurruttonu, gruppunata
Ondulation : undulazione
Onduler : undulà
Onglée : ghjalatina. Quelle onglée! - cascanu l'unghje!
Orage : timpurale
Orageux : timpuralescu. Temps orageux - tempu pendiu, burrascosu. Devenir orageux : abburrascassi, imburrascassi, abburianassi, imbugnassi
Orient : oriente
Ouest : uveste, punente
Ouragan : uraganu
 
 
 
Parafoudre : paratonu
Paragrêle : paragrandina
Parapluie : paracqua
Parasol : parasole
Paratonnerre : parafulmine
Paravalanche : paravalanga
Pénombre : ombralume
Perturbation : perturbamentu, perturbazione, cunturbamentu
Perturber : perturbà, cunturbà
Picotement : zinghittata
Picoter : zinghittà
Plafond nuageux : cuperta nuvulosa
Plaque : lastra, placca
Pleuvasser, pleuviner, pleuvote : piuvicinà, piuviscà, piuvisculà, malticinà, candillà
Pleuvoir : piove. Il va pleuvoir - stà per piove. Il commence à pleuvoir - s'avvia à piove, principia à candillà. Pleuvoir à verse - piove à sechje, à otri, à catinelle, à buglioli, à tinelle, à trombe, à fiumi, à dilluviera, à più pudè, à acqua furzata, à rivocchi, à rivucchera, à rivocca mantachi, à tindinate, à funtane, chì ne fala. Cesser de pleuvoir - stancià, smette, cessà, stutà di piove
PROV.
Quandu u celu hè à pani, s'ell'ùn piove oghje piove dumane
S'ellu piove u ghjornu di Santa Bibiana (2.12), piove quaranta ghjorni di l'annu
S'ell'ùn piove indì i Santi, indì i Morti piuverà
Pluie : pioggia, acqua. Il a fait une pluie - hà fattu una piossa, una piuvita. Le temps est à la pluie - u tempu hè à l'acqua. Voici la pluie - eccuti l'acqua. Petite pluie - piuvicella, piuvicinella, acquatella, acquicella, acquicinella. Pluie fine - acqua minuta, acquarella. Grande pluie - acquazzone. Pluies passagères - pioggie per passà. La pluie tombe - piove, fala l'acqua. Pluie pénétrante - acqua chì penetra, chì ghjunghje à l'osse. Temps à la pluie - tempu acquaghjolu. Pluie et vent - acquiventu, acqua à ventu
PROV.
L'acqua cheta sfonda e ripe
Acqua minuta passa i panni è ùn hè creduta
L'acqua ùn pò stà in celu
S'ellu esce u catellu muntaninu (la salamandre), acqua vicinu
Pluvial : piuvale, piuvanu. Les eaux pluviales - l'acque piuvane
Pluvieux : piuvascu, piuviscosu, acquazzosu
Pluviomètre : pluviomitru, piuviomitru
Pluviométrie : pluviomitria, piuviomitria
Pluviométrique : pluviometricu, piuviometricu
Pluviosité : piuvosità
Pommelé (ciel) : celu fattu à pani, celu à pecurelle
Ponant : punente
Poudreuse (neige), poudreuse (n.f.) : neve farinosa
Pourri (temps) : tempu puzzicu
Précipitations : precipitazioni (atmosferiche). Precipitazioni d'acqua, di neve, di grandina, spaperse, in quà è in là, residue, timpuralesche, sopr'à tuttu nivose, in muntagna, di siratinata, sopr'à 1000 metri, debule, forte, intermitente, ecc.
Pression atmosphérique : pressione atmosferica
Prévision : previsione
Prévoir : prevede
Printannier : veranincu, veranescu
Printemps : veranu, primavera. Il fait un temps de printemps avec soleil et un peu de pluie : veraneghja
Probabilité : prubabilità
Probable : prubabile
Progression : progressione
Purée de pois : bufeghja pagna, bufeghjone
 
 
Radieux (un soleil radieux) : un sole spampirulante, spampillulante
Radiosondage : radiosundaggiu
Radiosonde : radiosonda
Radouci : raddulcitu, raddulcatu
Radoucir : raddulcì, raddulcà
Radoucissement : raddulcimentu
Rafale : buffulata, sbuffulata, raffica, reffica, vintata. Le vent souffle en rafales - u ventu vene à raffiche, soffia à sbuffulera. Une rafale de neige - una buffeghja
Rafraîchir : rinfriscà. Le temps se rafraîchit - u tempu rinfresca
Rafraîchissement : rinfriscata
EXPR.
A rinfriscata di Santa Maria (rafraîchissement de la température à partir de la mi-août)
Tempera di Santa Maria (pluies de la mi-août)
À a rinfrescata (après l'été)
Rayon (de soleil) : raggiu
PROV.
U ghjornu di San Biasgiu (3.2), u sole allonga u so raggiu
Rayonnement : irradiamentu
Raz-de-marée : marighjata, empiifondu, maremotu
Réchauffement : riscaldamentu, riscallamentu, arricaldata, arricallata, accalurita
Réchauffer : riscaldà, riscallà, arricallà, accalurà. Le temps s'est réchauffé provisoirement - hà fattu una calurata
EXPR.
U sole chì n'ùn vedi, n'ùn riscalda
Redoux : radulcimentu
Refroidir : rafriddà, rifriddà
Refroidissement : rafriddore, rifriddore. Le refroidissement de l'air - a rinfriscura, a rinfriscata di l'aria
Regel : righjelu, ricotru, ricutrura
Regeler : righjilà, ricutrà
Rembrunir :affuscà, abbughjà. Le temps se rembrunit - u tempu affosca, abbughja
Resplendir : splende, risplende, spampillà
Resplendissant : splendente, risplendente, splendurante, spampillante
Ressac : risacca, ribattu, stiragna
Réverbération : riverberu
Rhumatisme : rumatisimu
Rhume : catarru. Gros rhume - catarrone, mazzone. Rhume des foins - catarru sanghjuvanninu. Rhume de cerveau - coriza
Ride : increspa
Rider : incrispà
Rose des vents : rosa di venti
Rosée : guazza, guazzina, acquatu, banghjadda. Se mouiller de rosée - inguazzassi. Rosée abondante - millina. Couvert de rosée - guazzosu
Rotation : rutazione
Roulis : vacillime
Ruisseler : spiscinà
Ruissellement : spiscinime
 
 
Saison : stagione
Saisonnier : di stagione. Températures, variations, moyennes, normes saisonnières : timperature, variazioni, mediane, norme di stagione
Satelitte : satellitu
Sec : seccu, asciuttu, caspu. Temps sec - caspura, tempu asciuttu
Sécheresse : sicchezza, siccina, sicchina, sicchia, asciuttura, asciuttezza, caspura, arsura, arsiccia
Séisme : seisimu
Septembre : sittembre. Prov. V. Août
Sérac : seraccu
Serein : serenu. Temps serein - tempu serenu, bellu tempu
PROV.
Quandu u tempu hè serenu, cala a brina
Sieste : siesta
Simoun : simùn
Sirocco : sciroccu, scirò, sciloccu, spiaghjunatu. Coup de sirocco - sciluccata
PROV.
Sciroccu à terza, è maestrale à vesperu
Diu ti guardi da gregale torbu, è da sciroccu chjaru
U ventu San Pellegrighju, per trè ghjorni hè sciluccaghju
Sismal, séismal : sismicu
Sismicité, séismicité : sismicità
Sismique, séismique : sismicu
Sismographe, séismographe : sismografu
Sismologie, séismologie : sismolugia
Solaire : sulare, sulanu
Soleil: sole. Coup de soleil - colpu di sole. En plein soleil - à tamba di sole. Soleil brûlant : sole battente, ciacciana, sciappittana. Ardeur du soleil - sciappittana. En plein soleil - à a ciacciana. Il fait soleil - face u sole. Le soleil est déjà haut - u sole hè altu. Il fait grand soleil - u sole hè digià altu. Le soleil pointe - u sole affacca. Etourdi par le soleil - abbambanatu da u sole. S'exposer au soleil - assuliassi, assulanassi
Solstice : sulstiziu
Sombre : bughju, foscu. Temps sombre - tempu bughju, affuscatu. Le temps devient très sombre : abbughjuneghja
Soudain : subitaniu, di colpu, d'un trattu
Souffle : soffiu. Il n'y a pas un souffle de vent - ùn ci hè un filu d'aria, ùn tira un alitu di ventu
Souffler : suffià, tirà, traghje
PROV.
Quandu traghje, ognunu spula
Splendeur : splendore
Splendide : splendidu
Stalactites de glace : stalattitte, candileri, candilotti, candileghji
Station : stazione, postu
Strato-cumulus : stratucumulu
Stratosphère : stratosfera
Stratosphérique : stratosfericu
Stratus : stratu
Sud : sud, meziornu. Corse du Sud - Corsica Suttana
Sud-est : sudeste, sciroccu
Sud-ouest : sudueste, libecciu
Suée : sudatoghja, sudata
Suer : sudà. Suer à grosses gouttes - ogni pelu face funtana, ne fala cinque per ochju
Sueur : sudore. Etre en sueur - esse sudatu, primogliu di sudore
PROV.
Chì s'addurmenta in sudore, o in locu umidu, piglia i dulori in l'osse
Suffocant : suffucante, assuffucante, affucante
Suffoquer : suffucà, assuffucà, affucà
Superbe : superbu. Temps superbe - tempu splenditu
Suroît : ventu di suduveste
 
 
Tangage : balcheghju
Tanguer : balchighjà
Tellurique, tellurien : telluricu
Température : timperatura
Tempéré : timperatu
Tempête : timpesta
PROV.
Hè cù e timpeste ch'ellu si cunnosce u marinaru
Dopu a timpesta, vene a bunaccia
Tempétueux : timpestosu
Temps : tempu. Beau temps - bellu tempu, bunaccia. Temps brouillé - tempu amafatu. Le temps se gâte - u tempu si guasta, s'imbrusca, s'imbrutta, rincrudisce. Le temps passe du froid au doux - u tempu sfraghja. Temps calme légèrement humide - lazzura. Très mauvais temps - tempu fulminevule. Temps bouché - tempu cupertu. Temps lourd - alladiu, allamia. Temps stabilisé - tempu fattu. Temps menaçant - tempu pendiu. Temps bas - maccaria, maccaia. Temps mitigé - tempu addulcitu, raddulcatu, timperatu. Temps sec et frais - tempu asciuratu
 
U tempu veraneghja, cambia, muta, varieghja, si guasta, ingattivisce, imbuffa, si copre, s'annuvuleghja, s'oscura, ingrisgia, abbughja, s'ammanta, s'affosca, s'amufa, s'atturba, si cunturba, s'imbrutta, s'imbrusca, s'imbugna, s'aggrava, peghjura, s'abburiana, s'abburasca, s'imburasca, rinfresca, rafredda, rincrudisce, ghjala, cotra, si leva, si pesa, s'acconcia, si calma, s'abbunaccieghja, s'abbunisce, sfraghja, si copre, si schjarisce, raddulca, raddulcisce, riscalda, scalda
 
Tempu abbunacciatu, affannosu, affucante, affuscatu, alladiosu, allamiatu, amafatu, ammantatu, ammuffuratu, amufatu, annebiatu, angusciosu, annuvulatu, asciuriatu, asciuttu, assuffucante, assuliatu, autunnale, bellu, bonu, bruttu, bughjicosu, bughjinosu, bughju, burrascosu, buzzu, caldettu, caldu, calmu, calurosu, caspu, chetu, chjampidu, chjaru, clemente, crosciu, crudu, cunturbatu, cupertu, cutratu, depressiunariu, dolce, dolcu, dubitosu, estivu, fattu, femina, foscu, freddu, frescu, friddosu, frischettu, fulminevule, gattivu, ghjacciatu, ghjalatu, greve, grisgiognu, grisgiu, imbrascatu, imbruscatu, imbuccitu, imbugnatu, immutatu, incertu, inclemente, incustante, invirnale, invirnincu, limpidu, luminosu, maccarellu, midiocru, muffurosu, mutabile, mutevule, nibbiosu, nivarecciu, niviscosu, nivosu, nuvulatu, nuvulosu, oridu, oscuru, pendiu, perturbatu, pessimu, pisiu, piuvascu, piuviscosu, puzzicu, raddulcitu, reiu, rinfriscatu, scupertu, scuru, seccu, serenu, splendente, splendidu, spurgulatu, stabile, di stagione, suffucante, tepidu, timperatu, timpuralescu, torbidu, torbu, trosciu, umidognu, umidu, variabile, varievule, veranescu, veranincu
 
Thermique (ascendance) : ascendenza termica
Thermomètre : termomitru (centesimale, Fahrenheit, à massima, à minima). Le thermomètre monte, descend : u termomitru colla, fala
Thermométrie : termomitria
Thermométrique : termometricu
Thermoscope : termoscopu
Thermosphère : termosfera
Tiède : tepidu
Tomber : falà (l'acqua, a neve, u tonu), stancià (u ventu), calà (u ghjornu)
Tonner : tunà, tunizà
Tonnerre : tonu. Roulement de tonnerre - sonita
PROV.
Santa Barbara (4.12) benedetta, preservateci da u tonu è da a saetta
Tornade : rufulone, garuffulone, burrascata
Torrentiel : turrenziale
Torride : torridu
Tourbillon : rufulu, garuffula, rugula, ribruttula, ribulionu, fullettu, mulinellu, macinellu
Tourbillonnant : rufulosu
Tourbillonner : rufulà, fullittà, mulinà, macinà,
Tramontane : tramuntana
Tranquille : tranquillu. Une mer tranquille - un bellu mare
Transi (de froid) : aberbiditu, imberbiditu, aghjarghjiditu, invirnacatu, aggrunchjatu, aggrancatu, sbicuttitu
Transir : aberbidì, imberbidì, aghjardì, aghjarghidì, invirnacà, aggrunchjà, aggrancà, sbicuttì
Transpiration : traspirazione
Transpirer : traspirà. Transpirer à grosses gouttes - sudà cum'è Cristu in l'ortu. Transpirer un peu : sudachjà
Trempé : incicciatu, allapidatu, mogliu, mogliulu, crosciu lapidu, crosciu intintu, trosciu battulu, bagnatu, crosciu cum'è u piulu di a Ghjustiniana
Trombe : tromba, caticciata
Tropical : tropicale
Troposphère : troposfera
Turbulence : turbulenza
Typhon : tifone
 
 
Vague : marosu, marosulu, matarasciata, cavallata, cavallottu, ballana, tratta. Frisotis de vague par le vent - maretta. Vague de chaleur, de froid - flussu di caldu, di freddu
Vaguelette : marusulellu
Vapeur : vapore
Vaporeux : vapurosu
Variabilité : variabilità, mutabilità
Variable : varievule, variabile, mutabile. Temps variable - tempu varievule, (fam.) tempu femina
Variant : variante
Variation : variazione, mutazione
Varier : varià, mutà. V. Changer
Vent : ventu. Vent aigrelet - zilifrina. Vent frisquet - scioru, sciuscettu, sciuscinu, sciuscetta. Petit vent - ventulellu, vinticellu, vinticciolu. Un vent fort - un bellu ventu. Vent très favorable - ventu in balia. Petit vent froid, piquant, vif - zilefra, zilifrina, zifulellu. Vent violent - ventu cacciafruschjulu. Vent désagréable - vintacciu. Vent accompagé de pluie et de neige - acquifraghju. Vents opposés - venti scornaboi. Vent non violent - ventu circataghju. Sans vent - à capparò. Une bouffée de vent - una sbuffulata, un buffulu, un sciuffulone. Coup de vent - vintera, vintata, vintulata, vintuzata. Coup de vent du nord - tramuntanata. Le vent souffle - u ventu soffia, tira, traghje. Contre le vent - contr'à ventu. Sous le vent - sott'à ventu. Dans le vent - sopr'à ventu. Avoir bon vent - avè bon ventu. Avoir vent debout - avè u ventu cuntrariu. Avoir le vent en poupe - avè u ventu in poppa. Le vent tombe, cesse - u ventu stancia. Etre exposé au vent - esse inariulatu, esse nant'à a noce. Tenir le vent - andà à bon asservu. Il fait du vent aujourd'hui - oghje tira, traghje. Il n'y a pas un souffle de vent - ùn tira un alitu di ventu, ùn trema una frasca. En plein vent - à tutti i venti, à tutti i currenti. Un vent de 7 nœuds - un ventu di 7 nodi (1852mx7)
PROV.
Ùn ci hè mare senza ventu
Ognunu sà navigà quand'ell'hà bon ventu
Cù a bunaccia è u ventu in poppa, naviganu ancu i coppi
À gattivu marinare, tutti i venti sò cuntrarii
Diu ti guardi da gregale torbu, è da sciroccu chjaru
Gregale entre in corpu è ùn fà male
U libecciu lascia u tempu cum'ellu hè
Sciroccu à terza, maistrale à vesperu
Piuvicinella, ventu ammatta
 
VENT ET POINTS CARDINAUX : tramuntana (N), gregale (NE), livante (E), sciroccu (SE), libecciu (SW), punente (W), maistrale (NW)
 
U ventu si disceta, s'alza, si leva, face, ci hè, soffia, traghje, tira, sussura, murmura, si lagna, fischja, zifula, morma, mughja, ughjuleghja, urla, s'arreghjona, varieghja, s'infrugna, rimbalza, rinfresca, rinforza, sbuffuleghja, si calma, s'arreghje, calieghja, cala, s'accheta, s'abbunacceghja, s'appolla, s'accasa, casca, pianta, stancia
 
Ventu agredevule, agru, asciuttu, bellu, caldettu, caldu,carabinatu, chjaru, circataghju, cutratu, cuntrariu, debule, dolce, duminante, favuravule, furanu, furibondu, freddu, frescu, frischettu, gattivu, ghjacciatu, ghjalatu, impettuosu, irregulare, legeru, maestru, marinu, muderatu, periodicu, scatinatu, schjettu, scurnaboi, seccu, spaventosu, stesu, subitaniu, supranu, tepidu, terranu, terribule, torbu, torridu, umidu, variabile, varievule, viulente.
 
SCALA ANEMOMETRICA BEAUFORT
 
Ventu di FORZA 0 : calma. U fume s'alza senza svià. À u largu, u mare pare un spechju. Calma dinù long'à e coste
 
FORZA 1 : ariulella legerissima. Vitezza di u ventu, 1 à 3 nodi, sia 1à 5 km/h. U fume principia à dà a direzzione di u ventu, e giriventule nò. Increspe in altu mare, cum'è squame di pesciu, ma senza schjuma. Long'à e coste, e barche di pesca movenu appenuccia.
 
FORZA 2 : ariulella legera. Vitezza di u ventu, 4 à 6 nodi, sia 6 à 11 km/h. U ventu hè percepitu da a faccia. E frasche fremanu. A giriventula si move. Marusulelli in altu mare à cresta vitrosa, ma chì ùn rutuleghjanu ancu. Long'à e coste, u ventu ingonfia a velatura di e barche chì filanu 1à 2 nodi.
 
FORZA 3 : ariulella. Vitezza di u ventu, 7 à 10 nodi, sia 12 à 19 km/h. frasche è ramelle scuzzulate senza arretta. E bandere fine si sgutuppanu. Schjuma vitrosa. Qualchì pecurella. Long'à e coste, e barche principianu à sbandassi è filanu 3 à 4 nodi.
 
FORZA 4 : ventulellu. Vitezza di u ventu, 11 à 16 nodi, sia 20 à 28 km/h. U ventu alza a polvera è i foglii di carta. E ramelle sò scuzzulate. In altu mare, i marusulelli diventanu più longhi, è e pecurelle sò assai più numerose. Long'à e coste, e barche ponu mette tutta a velatura, è si sbandanu bè.
 
FORZA 5 : scioru. Vitezza di u ventu, 17 à 21 nodi, sia 29 à 38 km/h. L'arburelli fruscati principianu à sbilanciassi. Marusulelli nant'à i stagni. In altu mare, i marosuli s'allonganu. Pecurelle numerose, è qualchì schizzu d'acqua. Long'à e coste, e barche diminuiscenu a velatura.
 
FORZA 6: ventu frescu. Vitezza di u ventu, 22 à 27 nodi, sia 39 à 49 km/h. E branche grosse sò scuzzulate. I fili di u telegrafu fischjanu. Om'ùn si pò serve di u paracqua. In altu mare, matarasciate cun cresta di schjuma bianca è schizzi d'acqua. Long'à e coste, e barche ristringhjenu duie fasce à a vela maestra. A pesca hè difficiule.
 
FORZA 7 : ventu ghjalatu. Vitezza di u ventu, 28 à 33 nodi, sia 50 à 61 km/h. L'arburi sò scuzzulati. Hè difficiule di marchjà à contraventu. In altu, u mare imbuffa. A schjuma bianca di e matarasciate chì rotuleghjanu, a si porta u ventu. E barche ùn sortenu. Quelle chì sò in mare rientrenu
 
FORZA 8 : ventizata. Vitezza di u ventu, 34 à 40 nodi, sia 62 à 74 km/h. U ventu stronca e branche. impussibule di marchjà à contraventu. In altu mare, matarasciate abbastanza alte è allungate. Schizzi d'acqua chì rufuleghjanu. Striscine di schjuma. Tutte e barche raghjunghjenu u portu u più vicinu.
 
FORZA 9 : vintizata forte. Vitezza di u ventu, 41 à 47 nodi, sia 75 à 88 km/h. U ventu si porta e canalette, i fumaghjoli, e teghje di e case. In altu mare, matarasciate forte. Forte strinscine di schjuma. A cresta di e matarasciate si ne trafala è rutuleghja. I schizzi d'acqua reducenu a visibilità.
 
FORZA 10 : timpesta. Vitezza di u ventu, 48 à 55 nodi, sia 89 à 102 km/h. Eccezziunale nant'à e terre. Arburi sradicati. Danni impurtanti à e case. In altu mare, matarasciate assai grosse. Creste impinnachjate. Rutulime intesu è bruscu. U mare hè biancu. Visibilità ridutta.
 
FORZA 11: timpesta viulente. Vitezza di u ventu, 56 à 63 nodi, sia 103 à 117 km/h. Rarissima nant'à e terre. Danni è ruvine. Il altu mare, matarasciate assai alte. E nave di tunellagiu picculu è mezanu, si ponu perde di vista. U mare hè cupertu di schjuma. A visibilità hè ridutta.
 
FORZA 12 : uraganu. Vitezza di u ventu, 64 à 71 nodi, sia 118 à 133 km/h. Solu indì e regioni à cicloni. Il altu mare, l'aria hè piena di schjuma è di schizzi d'acqua. Mare biancu. Visibilità assai ridutta.
 
FORZA 13 : 72 à 80 nodi, sia 134 à 149 km/h
 
FORZA 14 : 81 à 89 nodi, sia 150 à 166 km/h
 
FORZA 15 : 90 à 99 nodi, sia 164 à 183 km/h
 
FORZA 16 : 100 à 108 nodi, sia 184 à 201 km/h
 
FORZA 17 : 109 à 118 nodi, sia 202 à 220 km/h
 
 
Venté : vintatu
Ventée : vintera, vintata, vintulata, vintizata. Grande ventée - mustacciata
Venter : vintà. Venter faiblement - vintighjà
Venteux : vintosu
Ventilation : vintilazione
Ventilé : vintilatu
Ventiler : vintilà
Verglacé : cutratu
Verglacer : cutrà
Vernal : veranincu
Verse (à verse) :V. Pleuvoir
Vespéral : vesperinu
Visibilité : visibilità
 
 
 
Zéphir : zeffiru
 
 
 

 RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU