Da a lingua francese à a lingua corsa

Tasser, pousser au maximum double_arrow Fà à infrugna infrugna