MAIN-COURANTE ANNEE 2015
Radiu Voce Nustrale
'

22 ghjennaghju: Itw Paul Turchi-Duriani: Pirru è Ricuccata "L'oru di a Balagna"


Attività
'

6 ghjennaghju: Pasqua Pifania cù Antone Ciosi è Feli

9 ghjennaghju: Pasqua Pifania - corsi di corsu

18 ghjennaghju: CFA Borgo - éleveurs - ghjurnata d'immersione cù José Laine

26 ghjennaghju: prisentazione di i libri "Bù chì" - Alboru